Nakoľko si červený? Preverte sa v osobnostnom teste


13. júla 2020
  Revolúcia

Predstavujeme niektoré typické rysy moderného boľševika. Prever sa, či si náhodou aj ty nebol „sovietizovaný“, a ak áno, do akej miery? Nájdeš v sebe niektorú z týchto charakteristík?

Vyznač „áno“ alebo „nie“.

Skutočný boľševik cíti odpor, ba dokonca pohŕdanie voči všetkému, čo súvisí s tradičnými elitami a s eleganciou.

Príklad: Človek, ktorý podľahol boľševizácii, neprejavuje záujem o hierarchický poriadok v spoločnosti, ba dokonca pociťuje voči nemu hlbokú antipatiu. Hovorí: Nie je dôvod, prečo by mal byť niekto v čomsi lepší ako ja. Nemusím sa nikomu klaňať. Pripisovanie dôležitosti estetike predmetov a skromnému, ale elegantnému odevu, je strata času i peňazí. Predovšetkým sa musím cítiť pohodlne.

ÁNO      NIE

Neberie ohľad na druhých a nestará sa o dobré mravy.

Príklad: Boľševik dnes rád okázalo a veľmi hlasno hovorí o „super“ mobilnom telefóne v električke, autobuse a vlaku, pričom neberie ohľad na druhých. Je šťastný, keď sa môže pochváliť všetkými možnými zariadeniami modernej elektroniky. Nikdy sa pred nikým nepokloní. Vyhýba sa svojim susedom a predstiera, že ich nepozná. Nemá vo zvyku zdraviť: Dobrý deň v obchode ani na iných verejných miestach. Vo vlaku si bez problémov vyzuje topánky a nohy si natiahne do protiľahlého voľného priestoru. Využíva každú príležitosť, aby ukázal, že má viac peňazí ako ostatní. V spoločnosti rád hovorí o hodnote peňazí. Je hrdý na to, že je primitív s „veľkými peniazmi“.

ÁNO     NIE

Hoci má medzery vo všeobecnom vzdelaní a v kultúre, nevzdeláva sa, lebo mu je to jedno. Nedbá o jazykovú kultúru a správnosť rodného jazyka. Nepoužíva (alebo iba zriedkakedy) zdvorilé výrazy: prosím, ďakujem, prepáč.

Príklad: Osoba s boľševickými sklonmi si nemyslí, že by sa mala správať zdvorilo ku komukoľvek, a už určite nie k ľuďom, s ktorými nemá nijaký rodinný, spoločenský alebo (predovšetkým) obchodný vzťah.

ÁNO     NIE

Domnieva sa, že uňho doma musí platiť len jedno pravidlo: absencia akýchkoľvek pravidiel.

Príklad: Pre sovietskeho človeka slušnosť v domácnosti nemá nijaký zmysel. Nestará sa o to, čo má (alebo skôr nemá) na sebe oblečené, keď je spolu s ostatnými členmi domácnosti (vrátane detí). Domnieva sa, že doma môže chodiť hoci aj takmer (alebo úplne) nahý. V lete tento nudistický priestor rozširuje o balkón alebo o záhradu pred domom. Drží sa zásady, ktorú bez rozmyslu opakuje: Doma si môžem robiť, čo chcem.

ÁNO      NIE

zdroj: wikimedia commons

V praxi akceptuje ideál Pavlíka Morozova – totálnu rovnosť v rodinných vzťahoch a úplnú slobodu pre darebáctva, rozumej  pre „tvorivé“ prejavy detí bez akýchkoľvek pravidiel.

Príklad: Keď deti hovoria, dospelí počúvajú. Ony majú svoje práva a sú stredobodom sveta. Jediný možný spôsob je výchova bez stresu i bez úcty voči rodičom, ale aj voči starým rodičom, susedom a dospelým vôbec. Boľševické deti, rovnako ako ich rodičia, sa nikomu nepoklonia ani nikomu neustupujú. V krízových situáciách (čítaj: v spore s rodičmi) sú pripravení udať rodičov na príslušné úrady.

ÁNO      NIE

Pravá sovietska žena je oslobodená a neuznáva prvenstvo svojho manžela a jeho autoritu ako hlavy rodiny. Slová svätého Pavla: Ženy, podriaďujte sa mužom (Kol 3:18)považuje zameštiansky prežitok.

Príklad: Postupujúca feminizácia, ktorá prebieha už niekoľko generácií, viedla v mnohých rodinách k tomu, že otec síce má povinnosti voči svojej manželke a deťom, ale nemá posledné slovo. Potreba podporovať a rešpektovať autoritu manžela a otca aj v prítomnosti detí pre väčšinu moderných žien nič neznamená. Výsledok: čoraz viac chlapcov vychádza z rodín ako zoženštení, homo-, metro- atď. -sexuáli.

ÁNO      NIE

Boľševik je kolektívny človek, nie individualista. Myslí, koná a pracuje kolektívne. Aj oblečenie sa snaží mať kolektívne. Svoje vedomosti a názory na svet čerpá z „kolektívnych“ masmédií.

Príklad: Súčasný boľševik svoje názory neformuje ani si ich netvorí. Prečo strácať čas? Stačí nekriticky kopírovať informácie a názory šírené mainstreamom. Kolektívny človek verne a včas reaguje na módy, ktoré sú kolektívu vnútené. Preto sa nezaoberá komičnosťou svojho výzoru a bez ohľadu na svoj vek oblečie na kolenách zodraté džínsy, protismogovú masku a zníženú spodnú bielizeň – hoci len raz –, ktorá pri každom ohybe odhalí zadok. Sadne na bicykel, aby sa mohol predvádzať pri obrane imigrantov, ohrození demokracie alebo proti výrubu stromov. Po ceste pohŕdavo kopne do dverí auta zaparkovaného pri cyklotrase s pocitom vysokého ekologického povedomia…

ÁNO      NIE

Sovietsky človek podporuje úplnú, ničím neobmedzenú sexuálnu slobodu.

Príklad: Pre boľševika bol sexuálny život po stáročia trápne obmedzovaný buržoáznou morálkou. Nadišiel čas oslobodiť sa od prežitkov zhnitej morálky. Voľné zväzky sú budúcnosť. Ľudia musia mať právo voľby, ak sa im nevydarí pokus so spoločným bývaním a spolunažívaním, hovorí a domnieva sa, že takéto zväzky sú často šťastnejšie než manželstvo. V súvislosti s vyššie uvedeným postupne akceptuje ďalšie zvrátenosti, ktoré prinášajú kolektívne médiá do katalógu foriem sexuálnych prejavov. V diskusiách vždycky obhajuje tzv. práva sexuálnych menšín i rodovej ideológie.

ÁNO      NIE

zdroj: wikipedia

Voči kolektívu je úctivý. Súkromne uprednostňuje dvojitú morálku.

Príklad: Boľševik sa navonok snaží ukázať, že je čestný. Nemá však nijaké zábrany napríklad pri predaji automobilu pretočiť počítadlo kilometrov alebo v dokumentoch zmeniť informácie o technickom stave vozidla. Na námietku, že je to nespravodlivé a nebezpečné pre život kupujúceho, reaguje tvrdením: A keď ja kupujem, mňa azda nepodvádzajú? O mňa sa tiež nikto nestará.

ÁNO      NIE

Na ceste neustupuje. Zvyčajne robí zo seba ľudového tribúna pre ostatných.

Príklad: Sovietsky muž za volantom verí, že je pánom cesty a najlepším vodičom. Nesnaží sa iným pomáhať, neustupuje, vynucuje si prednosť, trúbi, keď sa mu niekto dostane do cesty, hrozí päsťami, nadáva a ukazuje ponižujúce gestá. Na úsekoch, kde sa tvoria dopravné kolóny, dbá o to, aby ho nikto nepredbehol a blokuje jazdný pruh rovnobežný s jeho pruhom. Jazdu na tzv. zips (kde jeden ustupuje druhému) považuje za nepotrebnú…

ÁNO     NIE 

Keď boľševik pracuje v takzvaných štátnych službách, úradoch a na iných miestach, kde má do činenia s klientmi-krajanmi, považuje ich za mudrlantov, intrigánov, temnú masu a plebs, ktorým opovrhuje. Ak je politikom, jeho pohŕdanie je dvojnásobné.

Príklad: Keď pracuje na polícii, v úradoch a na podobných miestach, ku všetkým sa správa ako k potenciálnym zločincom, ktorých treba stíhať a trestať. Pojmu služba nerozumie a nechce nikomu slúžiť ani pomáhať. Jednoznačne je rozhodnutý ako stroj slúžiť štátnym orgánom ako represívny a stíhací orgán. Najradšej sa zapája do nespočetných kontrol a razií. Ako politik chce regulovať životy druhých vyracovaním mnohých predpisov a systémov trestov aj v tých najmenších veciach. Ako strážca „zákona“ nikdy nenapomína, ale vždy požaduje najvyššiu pokutu aj za to najmenšie previnenie.

ÁNO     NIE 

Suvisiaci článok

Príroda – nový proletariát? Rozhovor s profesorom Rybom

Dokáže sa rýchlo zmeniť z nevoľníka na nemilosrdného pána.

Príklad: Politici na všetkých úrovniach sú v tomto ohľade majstri. Na úrovni samosprávy sa to prejavuje v momente prevzatia moci nad danou oblasťou. Potom boľševik začína svojimi nápadmi sťažovať a komplikovať život obyvateľov danej oblasti, z ktorých daní stále žije. V posledných rokoch je príkladom takýchto aktivít Krakov. Miestna samospráva prišla k záveru, že mesto nemá slúžiť v prvom rade obyvateľom, ale turistom. Preto robí všetko preto, aby vyhnala obyvateľov z mesta, prijíma najrozličnejšie obmedzenia a zákazy.

ÁNO    NIE 

Dobrý boľševik je večný nespokojenec, ktorý vás ochotne udá príslušným úradom.

Príklad: Keďže je pod vplyvom kolektívnej propagandy, dychtivo sleduje každého „triedneho nepriateľa“. Je ostražitý a po každom zaplakaní dieťaťa u suseda je pripravený okamžite ho udať, že svoju ratolesť plesol po ruke. (Skutočných banditov a zvrhlíkov, ktorí zneužívajú deti v tzv. konkubinátoch spravidla nehlási, pretože sa ich bojí). Vždy ostražitý, kontroluje, či má sused povolenie na výrub stromu na svojom majetku. Pri pohľade z okna si všimne, že ten a onen zaparkoval na mieste, kde je zákaz parkovania (stanovený boľševikmi v samospráve) a ochotne ho udá. A neprekáža mu, že zákaz je absurdný a slúži tomu, čo sme vyššie napísali.

ÁNO     NIE 

Vážený čitateľ, ak si si – božechráň – na sebe všimol nejaké príznaky boľševizmu, okamžite začni bojovať proti tomuto moru. Netoleruj boľševický postoj u svojho blížneho a pomôž mu – varovaním alebo zdravou reakciou –, aby sa vymanil z tohto barbarstva!