Náklonnosť k všednému hriechu


8. júna 2021
  Pokladnica viery

Tu na zemi nikdy nemôžeme byť aspoň na dlhší čas oslobodení od všedných hriechov, ale môžeme sa očistiť od náklonnosti ku hriechu. Iná vec je, tu a tam zo žartu, k rozveseleniu v malej veci hovoriť nepravdu a iná vec je mať zaľúbenie v klamstve a k tomuto hriechu v srdci prechovávať náklonnosť.

Hovorím, že je potrebné, aby sme si svoju dušu očistili od náklonnosti k všedným hriechom. Inými slovami: nesmieme dovoliť vôli, aby mala v daktorom všednom hriechu zaľúbenie a v ňom zotrvala. Bola by to zaiste veľká, hriešna nedbalosť, keby sme chceli dobrovoľne vo svojom srdci chovať náchylnosť, Bohu tak protivnú, chcieť stále sa mu neľúbiť.

Sv. František Saleský – Filotea

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!