Najväčší trest v Pekle


13. novembra 2020
  Pokladnica viery

Najväčším trestom v Pekle nie je oheň, ani desivá tma, ani všetky ostatné muky tohto žalára zúfalcov. Trest, ktorý vlastne robí Peklo pekelným, je strata Boha. Naša duša je stvorená k tomu, aby raz bola navždy spojená s Bohom a zakúšala pohľad na Jeho tvár. Boh je jej posledným cieľom, jej jediným dobrom a to v takej miere, že všetky radosti a rozkoše na Zemi i v Nebi, nie sú schopné ju uspokojiť.

Keby zatratení v Pekle mohli hľadieť na Boha, milovať Ho, tak Peklo so všetkými mukami by sa im premenilo na Nebo.

Sv. Alfonz Liguori – Zbožné úvahy