Nadácia Slovakia Christiana prináša novú kampaň zameranú na sv. Michala Archanjela – ochrancu v boji proti zlobe a úkladom diabla - Christianitas

Nadácia Slovakia Christiana prináša novú kampaň zameranú na sv. Michala Archanjela – ochrancu v boji proti zlobe a úkladom diabla

Matej Gavlák
1. decembra 2021
  Cirkev

Dnes už nikto nepochybuje o tom, že žijeme v ťažkých časoch. Valí sa na nás jedna pohroma za druhou, hrozí, že nám na najväčšie sviatky kresťanstva opäť zavrú naše chrámy. Žijeme v spoločnosti bez Boha, ktorá nás dnes a denne slovami aj gestami presviedča, že Boha niet, že Ježiš bol len nepochopený environmentalista a humanista, azda akýsi predchodca demokracie; že Starý zákon je len znôška za vlasy pritiahnutých legiend a že anjeli (rovnako ako démoni) ani neexistujú.

Obraz, ktorý si môžu záujemcovia objednať na stránke www.archanjelmichal.sk
Zdroj: archív Christianitas.sk

Občas sa azda nechávame strhnúť týmto falošným naratívom zabúdajúc na lekcie, ktoré nám tu zanechali ľudia pred nami – naši vlastní predkovia –, a ktorí si život bez Boha nevedeli predstaviť.

Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich,“ píše sa v knihe Žalmov (34,8). Naši predkovia si boli týchto skutočností dobre vedomí. Nadácia Slovakia Christiana preto pripravila novú zásielkovú edíciu s názvom Quis ut Deus!Kto je ako Boh! – aby ľuďom tieto pravdy pripomenula.

Quis ut Deus

V novej edícii, ktorá príde za vami až domov, si v obálke nájdete tri pekné veci: niekoľkostranovú brožúrku, kartu s litániami k sv. Michalovi Archanjelovi a kartičku, na zadnej strane ktorej je modlitba k tomuto archanjelovi – po slovensky, aj po latinsky. Všetky tri predmety majú po vizuálnej stránke hodnotný estetický dizajn.

Brožúrka obsahuje zaujímavé informácie o dejinách anjelov a zvlášť o sv. Michalovi Archanjelovi. Dozviete sa, čo meno Michal/Michael znamená, či to, ako prebehol jeho súboj s nebeským svetlonosičom, Luciferom. Brožúrka približuje legendu o nákaze v Ríme, ktorá gniavila večné mesto v 5. storočí a počas ktorej sa zjavil práve sv. Michal. Bližšie približuje videnie pápeža Leva XIII., ktorý videl démonické bytosti smerujúce k Rímu, a ktorý zapísal práve modlitbu k sv. Michalovi Archanjelovi. V nebeskom bojovníkovi videl mocného ochrancu proti intrigujúcim démonom. Nie nadarmo je Michal patrónom vojakov a bojujúcich.

Zdroj: Flickr

Ako nám povedal správca nadácie Slovakia Christiana pán Martin Komár: “ Touto kampaňou chceme povzbudiť ľudí, aby sme sa viac modlili k sv. Michalovi. Ako je známe túto modlitbu zostavil pápež Lev XIII. a zároveň ju nariadil modliť sa po každej svätej omši, preto sme dali vytlačiť brožúrku so základnými informáciami o sv. Michalovi, k tomu väčší obraz, na ktorého zadnej strane sa nachádzajú litánie a menší obrázok vhodný napríklad do peňaženky …“ A dodal:“ Táto modlitba v niektorých farnostiach úplne vymizla, a najmä mladí ju vôbec nepoznajú …“

Brožúrka tiež prináša kapitoly venujúce sa anjelom – ozrejmuje ich hierarchické usporiadanie a vysvetľuje, že sú poddanými Pána Ježiša, i Panny Márie, nebeskej kráľovnej. Niekoľko statí sa tiež venuje padlým anjelom a našej ochrane voči nim.

Pre ďalšie informácie, či kvôli objednávke tejto inšpiratívnej sady môžete navštíviť špeciálnu stránku venovanú sv. Michalovi Archanjelovi:

https://archanjelmichal.sk

Akciu podporuje aj Slovenský dohovor za rodinu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/nezaradene/nadacia-slovakia-christiana-prinasa-novu-kampan-zameranu-na-sv-michala-archanjela-ochrancu-v-boji-proti-zlobe-a-ukladom-diabla/


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!