2 % z vašich daní pôjdu na boj za kresťanskú civilizáciu! PODPORTE NÁS ! - Christianitas

2 % z vašich daní pôjdu na boj za kresťanskú civilizáciu! PODPORTE NÁS !

Redakcia
11. februára 2022
  Krátke správy - Spoločnosť

Žijeme v kritickej dobe, keď sa Pravda prekrúca a učenie Nášho Pána už nie je hlásané tak, ako to on prikázal. Cieľom Nadácie Slovakia Christiana je aj naďalej odovzdávať slovenskému národu toto posolstvo nezriedené, v nesfalšovanej podobe, bez ohľadu na to, aká je práve spoločenská nálada.

Vzniká oprávnená obava, že mnohé inštitúcie a spolky, ktoré sa dnes hlásia ku kresťanstvu, môžu upadnúť do ľahostajnosti, či dokonca postupne „prispôsobovať“ pravé katolícke učenie požiadavkám doby, čím vystavia úprimných veriacich nebezpečenstvu straty pravej viery a tým pádom aj večného života.

Nadácia Slovakia Christiana preto pristupuje k svojmu poslaniu mimoriadne vážne a zodpovedne.

Prosíme preto vás, našich ctených čitateľov, aby ste nám v našom ďalšom snažení pomohli prispením dvoma percentami z vašich daní. Pomôžete tým uchovať katolícke médium, ktoré verne a neochvejne ohlasuje Božiu pravdu a nebojí sa poukazovať aj na neduhy v súčasnej Cirkvi. Robíme to z lásky k jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi založenej Ježišom Kristom, ako aj z túžby po spáse každého človeka.

Pýtate sa na aké aktivity budú použité vami darované financie?

Nadácia Slovakia Christiana vydáva množstvo kníh, šíri devocionálne tlačoviny a modlitebné pomôcky. Financovali sme bilbordy s tematikou boja za život a vydávame aj populárny časopis Spojenectvo s Máriou, ktorý rozposielame do celého Slovenska v niekoľko tisícovom náklade. Veľký úspech u našich priaznivcov si získal aj náš kalendár s mariánskou tematikou. V týchto projektoch je nadácia odhodlaná pokračovať, ba plánuje iniciovať aj nové.

Podporou, ktorú nám svojimi 2 % preukážete, sa stanete účastníkmi tohto veľkého poslania, tak potrebného pre slovenský národ v 21. storočí.

Aj vďaka tebe môže portál christianitas.sk napredovať – Ďakujeme za podporu …

Nech vás dobrý Pán Boh za túto vašu láskavosť odmení už v živote pozemskom, ale predovšetkým v živote nebeskom.

Svoje 2 % nám môžete venovať kliknutím na tento odkaz.