Načo som na svete / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák
17. februára 2021
  Podcasty  

Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote. Mocou Ducha Svätého máme účasť na Kristovom umučení tým, že odumierame hriechu, a na jeho zmŕtvychvstaní tým, že sa rodíme pre nový život; sme údmi jeho tela, ktorým je Cirkev (40), sme ratolesti, zaštepené do viniča, ktorým je on sám.

Zdroj titulného obrázka