Načo Boh stvoril svet a predovšetkým človeka?


18. októbra 2021
  Pokladnica viery

Pán Boh nič nerobí zbytočne, a ani svet nestvoril zbytočne. Stvoril ho na svoju česť a slávu. Svet podľa vôle božej má robiť Pánu Bohu česť tak, ako umelecké dielo robí česť svojmu majstrovi. Aj Písmo sväté hovorí: „Všetko pre seba samého učinil Pán.“ (Prísl 16,4)

Vo svete sú dvojaké tvory: nerozumné a rozumné. Nerozumné tvory majú robiť Bohu česť nevedomky svojím poriadkom, svojou zákonitosťou, svojou plánovitosťou a svojím obdivuhodným súladom. Rozumné tvory majú Boha oslavovať vedome a dobrovoľne; majú (svojím rozumom z prírody a –, keďže Boh dal ľudom aj zjavenie – aj vierou zo zjavenia božieho) Boha poznať, majú ho ako svojho starostlivého Otca milovať a majú Bohu slúžiť, tzn. majú plniť jeho vôľu (známu rozumu z prírody a viere zo zjavenia božieho).

Ako odmenu za túto službu určil im večné blahoslavenstvo v nebi. Boh nepotrebuje oslavu svojich rozumných tvorov, tzn. ľudí, a nie je na ňu odkázaný. Takúto oslavu potrebujú sami ľudia, veď osoh z nej majú vlastne oni (oni budú za ňu odmenení večnou blaženosťou).

Katolícka vierouka


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!