Na synodu si už viacerí brúsia zuby. V neposlednom rade LGBT loby a vyzerá to, že nie je bez šancí - Christianitas

Na synodu si už viacerí brúsia zuby. V neposlednom rade LGBT loby a vyzerá to, že nie je bez šancí

Mikuláš Hučko
21. decembra 2021
  Cirkev   ,


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj: youtube.com

Ak má byť vatikánsky proces celosvetovej synody úspešný, diskusia o horúcich témach, ako je diakonát a kňazské svätenie žien, nesmie byť umlčaná“, zaznelo 16. decembra 2021 počas panelovej diskusie na tému „Ženy v synodalite“, ktorú spoluorganizovali austrálska veľvyslankyňa pri Svätej stolici Chiara Porroová, jezuitský časopis La Civiltà Cattolica a Georgetownská univerzita.

Tento názor nevyslovila liberálna novinárka z New York Times, ale rehoľná sestra Patricia Murrayová, ktorá nie je „radovou rehoľníčkou“, ale výkonnou sekretárkou Medzinárodnej únie generálnych predstavených, čiže inštitúcie zastupujúcej približne 600-tisíc rehoľných sestier z celého sveta.

„Musíme umožniť, aby sa hovorilo aj o témach, o ktorých chcú ľudia hovoriť,“ zdôraznila a s neskrývanou nádejou podotkla, že pápež František už predtým poveril dve komisie, aby preskúmali otázku diakonátu žien pripomenúc, že „dvojročný proces Synody o synodalite, ktorý sa začal v októbri, musí uľahčiť diskusiu o otázkach, pri ktorých by sa niektorí cirkevní predstavitelia radšej vyhli diskusii“.

Žeby medzi ne patrila aj otázka kňazského svätenia žien?

V reakcii na Murrayovej vystúpenie sestra Nathalie Becquartová, prvá podsekretárka Synody biskupov v dejinách, uviedla, že Cirkev „nemôže byť synodálna“, ak bude vopred diktovať, „ako riešiť každú tému“.

Čiže podľa tejto logiky, ak sestra Murrayová a spol. na synode nastolí tému svätenia žien a niekto bude argumentovať, že predsa svätý Ján Pavol II. v apoštolskom liste z roku 1994 Ordinatio Sacerdotalis vyhlásil, že „Cirkev nijako nemá moc udeľovať kňazskú vysviacku ženám a že toto rozhodnutie majú s definitívnou platnosťou prijať všetci veriaci Cirkvi,“ sestra podsekretárka mu hneď vmietne do tváre, že potom nemožno hovoriť o synode, lebo „tu niekto diktuje ako riešiť danú tému“.

Synoda je už teraz triumfom LGBTQ loby

„Umiestnenie jedného internetového odkazu má väčšiu vypovedaciu hodnotu ako sto teologických a magisteriálnych dokumentov“, píše vo svojom komentári Riccardo Cascioli.

Toto je lekcia, ktorú sme v týchto dňoch dostali (či dostávame) o „Synode o synodalite“, ktorej prípravná cesta sa začala 9. októbra.

O čo išlo? O internetový link disidentskej pro-LGBT skupiny New Ways Ministry na stránke zdrojov „Synody o synodalite“, konkrétne na jej webinár (seminár organizovaný na internete). Tento link tam spočiatku bol, potom bol odstránený, neskôr bol vrátený a v čase písania tohto článku tam opäť nebol.

Páter James Martin SJ
zdroj: youtube.com

Je jasné, že návštevníkov oficiálnej webovej stránky synody v tomto období určite nie je veľa, takže za normálnych okolností by si takýto detail nikto nevšimol. Upozornil na to 6. decembra na Twitteri páter James Martin SJ, veľký bojovník za agendu LGBTQ v Cirkvi, ktorý s neskrývaným nadšením písal o „malom, ale historickom kroku vo vzťahoch Cirkvi s LGBTQ osobami“, ktorý spočíval v tom, že LGBTQ organizácia je na webovej stránke synody vôbec prítomná.

Je teda pochopiteľné, že niektorých tweet pátra Martina znepokojil. Keď začali hľadať bližšie informácie o tejto skupine, narazili na odmietavé vyjadrenia nielen mnohých biskupov, ale najmä jednoznačné nariadenie Kongregácie pre náuku viery z roku 1999, vydané vtedajším prefektom Jozefom Ratzingerom, ktoré bolo osobne schválené pápežom Jánom Pavlom II., a ktorý navyše nariadil jeho uverejnenie. Týka sa zakladateľov a vedúcich osobností, rehoľnej sestry Jeannine Gramickovej, SSND, a o. Roberta Nugenta, SDS:

***

Sestra Jeannine Gramicková, SSND a otec Robert Nugent, SDS sa už viac ako dvadsať rokov venujú pastoračnej činnosti zameranej na homosexuálne osoby. V roku 1977 založili na území Washingtonskej arcidiecézy organizáciu New Ways Ministry s cieľom podporovať „spravodlivosť a zmierenie medzi lesbickými a homosexuálnymi katolíkmi a širšou katolíckou komunitou“. (…)

Otec Nugent a sestra Gramicková od začiatku pri prezentovaní učenia Cirkvi o homosexualite neustále spochybňovali hlavné prvky tohto učenia, presadzovali nejednoznačné postoje k homosexualite a výslovne kritizovali dokumenty Magistéria Cirkvi týkajúce sa tejto otázky. (…)

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života im nariadila, že nesmú vykonávať žiadny apoštolát bez toho, aby verne prezentovali učenie Cirkvi o vnútornom zle homosexuálnych skutkov. (…)

Napriek tomuto kroku Svätej stolice sa páter Nugent a sestra Gramicková naďalej zúčastňovali na aktivitách organizovaných New Ways Ministry, hoci sa stiahli z vedúcich pozícií. Taktiež naďalej zastávali a presadzovali nejednoznačné postoje k homosexualite a výslovne kritizovali dokumenty Magistéria Cirkvi týkajúce sa tejto otázky. (…)

Kongregácia pre náuku viery povinná vyhlásiť pre dobro katolíckych veriacich, že stanoviská prednesené sestrou Jeannine Gramickovou a otcom Robertom Nugentom, pokiaľ ide o vnútorné zlo homosexuálnych aktov a objektívnu poruchu homosexuálneho sklonu, sú doktrinálne neprijateľné, pretože verne nesprostredkovávajú jasné a neustále učenie katolíckej Cirkvi v tejto oblasti. Nejasnosti a omyly v prístupe otca Nugenta a sestry Gramickovej spôsobili zmätok medzi katolíkmi a poškodili spoločenstvo Cirkvi. Z týchto dôvodov majú sestra Jeannine Gramicková, SSND a otec Robert Nugent, SDS natrvalo zakázanú akúkoľvek pastoračnú činnosť týkajúcu sa homosexuálnych osôb a na neurčitú dobu sú nespôsobilí vykonávať akúkoľvek funkciu vo svojich rehoľných inštitútoch.

Najvyšší pontifex Ján Pavol II. na audiencii 14. mája 1999, ktorú udelil podpísanému sekretárovi, schválil toto oznámenie, prijaté na riadnom zasadnutí tejto kongregácie a nariadil jeho uverejnenie.

Rím, Kongregácia pre náuku viery, 31. mája 1999.

Cardinal Joseph Ratzinger,
Prefekt

Tarcisio Bertone, S. D. B.,
Archbishop emeritus of Vercelli,
Tajomník

***

(Sestra Gramicková vždy vystupovala a dodnes vystupuje za legalizáciu „manželstiev“ pre páry rovnakého pohlavia: „Som veľmi zarmútená, že niektorí naši cirkevní predstavitelia tvrdia, že manželstvo musí byť medzi jedným mužom a jednou ženou a že definícia manželstva bola vždy tá istá a nemôže sa zmeniť. No jednoducho tomu tak nie je!“)

(Sestra Gramicková o kňazstve žien:

Samozrejme som presvedčená, že ženy by mali mať možnosť prijať kňazstvo z dôvodu základnej rovnoprávnosti. Neexistujú teologické dôvody, prečo by ženy nemohli byť ordinované za kňažky v rímskokatolíckej Cirkvi.“)

Keďže kompetentné osoby majúce na starosti webovú stránku synody považovali vyššie uvedené rozhodnutie kongregácie za dostatočný argument, link New Ways Ministry 7. decembra z webovej stránky zmizol.

A v tej chvíli Francis DeBernardo, výkonný riaditeľ New Ways Ministry, vytasil eso: dva dovtedy nezverejnené listy, ktoré pápež František poslal samotnému DeBernardovi v máji a júni 2021. Obidva boli v španielčine a na oficiálnom hlavičkovom papieri: v jednom ďakoval za pastoračnú aktivitu New Ways Ministry, pričom ocenil „jej bolestnú históriu“, kým v druhom vyzdvihol osobu sestry Jeannine Gramickovej („statočnej ženy, ktorá svoje rozhodnutia prijíma v modlitbe“).

Vieme si predstaviť, aký zmätok spôsobila táto správa v sídle Sekretariátu synody. O pár dní na to, v nedeľu 12. decembra, bol obetovaný vedúci komunikačného oddelenia sekretariátu synody Thierry Bonaventura, ktorý napísal kajúci list komunite LGBTQ – v ňom prevzal na seba zodpovednosť za odstránenie linku z bližšie nešpecifikovaných „dôvodov interných postupov“.

Bonaventura si štýlom pripomínajúcim sebakritiku v čase čínskej kultúrnej revolúcie uvedomuje, že touto cestou „spôsobil utrpenie celej LGBTQ komunite“. „Cítim, že sa musím ospravedlniť,“ pokračuje list, „všetkým LGBTQ osobám a všetkým členom New Ways Ministry za spôsobenú bolesť, ktorá svedčí o pevnej vôli – nielen mojej, ale celého generálneho sekretariátu synody – nevylučovať tých, ktorí chcú viesť tento synodálny proces s úprimným srdcom a v duchu dialógu a skutočného rozlišovania.“ Za tým bola výzva pre skupiny LGBTQ, aby svoje príspevky synode posielali priamo na e-mailovú adresu. A samozrejme, link na webinár bol okamžite vrátený medzi zdroje na webovej stránke synody.

Nasledujúci deň František DeBernardo vo svojej nesmiernej veľkodušnosti oficiálne oznamuje odpustenie neborákovi Thierrymu Bonaventurovi: „Toto bezprecedentné ospravedlnenie zo strany vatikánskeho rezortu,“ napísal DeBernardo, „napravuje chybu, ktorá sa stala, a ešte väčšmi umocňuje prijatie, ktoré pápež František vyjadril ľuďom LGBTQ.

Páter James Martin SJ, ktorý pôvodne informoval o webinári New Ways Ministry, ktorý sa objavil na oficiálnej webovej stránke synody, to komentoval slovami:

Srdečný list Svätého Otca adresovaný službe New Ways Ministry nie je len ďalším krokom v jeho pomoci LGBTQ ľuďom, ale aj začiatkom rehabilitácie New Ways Ministry a tiež jej (spoluzakladateľky) sestry Jeannine (Gramickovej) ako uznanie ich dôležitej služby v našej Cirkvi.

Podpora, ktorú pápež František a Vatikán vyjadrili v týchto dvoch listoch a Bonaventurovom ospravedlnení, stavia súčasný pontifikát do protikladu k predchádzajúcim odsúdeniam, ktoré vyslovil pápež Benedikt XVI., keď bol kardinálom, a významní americkí biskupi.

Podľa Erica Sammonsa celá táto hlúpa záležitosť je ďalším príkladom toho, ako sa Vatikán prispôsobuje homosexuálnemu hnutiu a nenápadne obchádza učenie Cirkvi, ktoré odsudzuje homosexuálne činy ako ťažké hriechy. Ako zvyčajne, celá pozornosť sa pri tomto incidente sústredila na pocity večne urazenej homosexuálnej loby, pričom sa predpokladalo, že ak je jeden homosexuál na svete znepokojený, treba sa ospravedlňovať.

Pápež František homosexuálne aktivity výslovne nepodporuje. Namiesto toho spolu s väčšinou vatikánskych predstaviteľov vždy zdôrazňuje akceptovanie (alebo, aby sme použili obľúbený výraz „sprevádzanie“) tých, ktorí majú homosexuálne sklony, pričom nehovorí nič o vnútornej hriešnosti homosexuálnych činov. Tento model správania viedol v očiach sveta (ako aj v očiach väčšiny katolíkov) k presvedčeniu, že homosexuálne správanie je teraz pre Cirkev prijateľné, alebo aspoň z duchovného hľadiska nie je veľkým problémom.

Každý komentár je tu zbytočný, fakty hovoria samy za seba. Výsledkom tohto baletu okolo jednoduchého internetového linku je oficiálne uznanie Svätej stolice skupine, ktorej cieľom nie je pastoračná starostlivosť o homosexuálne orientovaných ľudí (čo Cirkev nikdy neodmietala), ale presadzovanie agendy LGBTQ v rámci Cirkvi podvracaním jej učenia. Podľa Riccarda Casciolu je to skutočné majstrovské marketingové dielo, triumf LGBTQ loby v Cirkvi.

A niektorým už začína dochádzať, na čo môže slúžiť Synoda o synodalite.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ