Na Nitrianskom hrade sa rozlúčili s kanonikom a zoborským opátom Ladislavom Belásom


11. januára 2021
  Krátke správy - Cirkev

Vo veku 90 rokov zomrel 5. januára 2021 Ladislav Belás, považskobystrický rodák, kanonik Nitrianskej sídelnej kapituly, titulárny opát Zoborského kláštora, správca Diecéznej knižnice v Nitre, cirkevný historik a vysokoškolský pedagóg. Ladislav Belás sa narodil 22. februára 1930 v Milochove v Považskobystrickom okrese.

Bez účasti verejnosti, ale dôstojne za hlaholu zvonov odprevadili na poslednej ceste do večnosti dňa 10. januára 2021 na Nitrianskom hrade kanonika Katedrálnej kapituly a titulárneho zoborského opáta osvieteného pána Mons. Ladislava Belása. Svätú omšu za účasti kapitulných kanonikov viedol diecézny biskup Mons. Viliam Judák.

Vo svojom príhovore zdôraznil otec biskup Mons. Viliam Judák význam krstu pri prvej sviatosti každého kresťana a takisto obrátil pozornosť na horiacu veľkonočnú sviecu pri rakve so zosnulým, ktorá takisto pripomína hodnoty Krstu a Zmŕtvychvstania.

Biskup Mons. Viliam Judák počas príhovoru pripomenul osobnosť a život zosnulého kanonika Belása.

Po absolvovaní ľudovej školy vo svojom rodisku ho štúdium zaviedlo do Nitry na gymnázium. Teológiu študoval v Nitre a v Bratislave. V roku 1953 bol vysvätený za kňaza. Jeho prvými pôsobiskami boli Skalité na Kysuciach, Belá pri Varíne, neskôr Čadca a do roku 1970 Beluša.

V roku 1971 úspešne obhájil doktorát teológie a ostal v Nitre. Pôsobil ako tajomník Biskupského úradu, notár Cirkevného súdu, správca farnosti Nitra Horné mesto, sídelný kanonik, generálny riaditeľ Ústrednej charity na Slovensku, rektor Kostola sv. Ladislava v Bratislave, šéfredaktor Katolíckych novín, riaditeľ Biskupského úradu v Nitre, sudca diecézneho súdu, kustód kapitulného a biskupského archívu či lektor cirkevných dejín na vtedajšej Vysokej škole pedagogickej v Nitre.

V roku 1990, keď bola Nitrianskemu biskupstvu vrátená Diecézna knižnica, sa stal jej riaditeľom a správcom. Pri návšteve Diecéznej knižnice v roku 2000 ho minister zahraničných vecí Svätej stolice Jean-Louis kardinál Tauran nazval „mužom knihy“. V roku 2006 bol menovaný za titulárneho opáta Zoborského kláštora svätého Hippolyta. Patril medzi uznávaných vzdelancov s obdivuhodnými vedomosťami, ktorí sa pričinili o skúmanie histórie cirkvi a národa na Slovensku. Jeho múdrosť, ľudskosť, túžba po vedomostiach, vynikajúca pamäť a ochota pomáhať druhým môžu byť inšpiráciou aj pre ďalšie generácie.

Pri príležitosti významného životného jubilea sa v roku 2020 konala v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade slávnostná svätá omša. Veriacim sa vtedy prihovoril slovami: „Nielen verím v riadenie Božie, ale som o ňom úplne presvedčený, lebo v mojom živote sa vyskytli chvíle, v ktorých som Božie riadenie priam pocítil… Jedna je loď, ktorá vodí ľudstvo plavbou života, ktorá pevnú cestu brodí, nikdy nestroskotá, loď tá jedna, to je viera v pravdu Kristom zjavenú, kto jej srdce neodpiera, sväto kráča k spaseniu. Túto kresťanskú vieru som žil, túto vieru som kázal, túto vieru som hlásal a túto vieru som aj zachoval,“ povedal vtedy Mons. Belás.

Na záver svojho príhovoru otec biskup Msr. Viliam Judák vyjadril zosnulému vďaku za jeho osobný príklad, obetavý život, vernú duchovnú a kňazskú službu, ako aj prínos pre históriu a život Cirkvi na Slovensku. Biskup Judák povzbudil aj veriacich slovami: „Vyprosujme si na deň Pánovho krstu, aby sme boli verní svojim krstným záväzkom a žili ako Božie deti, kým sa náš život nenaplní vo večnosti.

Po sv. omši bola rakva s ostatkami zosnulého kanonika prenesená na horné nádvorie, kde ju po záverečných pohrebných obradoch uložili do kanonickej krypty. Verejnosť si bude môcť uctiť pamiatku zosnulého kanonika a titulárneho zoborského opáta Mons. Ladislava Belása akonáhle budú v Nitre uvoľnené sprísnené protipandemické opatrenia.

Odpočinutie večné daj mu Pane a Svetlo večné nech mu svieti.

BK

Zdroj: nitra-biskupstvo.sk

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!