Predstieraná ľútosť


16. novembra 2020
  Pokladnica viery

Niektorí sa pokorujú falošne a ich vnútro je plné klamu. Klopia zrak, ich telo padá k zemi, vyžmýkajú zo seba dokonca nejakú tú slzičku, hlas prerušujú vzdychmi, slová stenaním. Kto je takýto, nielenže sa nevyhovára z toho, čo mu bolo vyčítané, ale ešte sám svoju vinu zväčšuje, aby si z jeho úst počul ako k nej pridáva niečo nemožné a nepravdepodobné. Na základe toho, čo je v jeho vyznaní evidentne nepravdivé, tak má následne prísť v pochybnosť aj to, čo bolo pokladané za spoľahlivé. Tvrdia niečo, čo nechcú aby sa tomu verilo, a tak falošnou ľútosťou obhajujú svoje previnenie a odhaľovaním ho vlastne zahaľujú.

POKLADNICA VIERY – Sv. Bernard z Clairvaux, O stupňoch pokory a pýchy