Myšlienky, ktoré budú najviac trápiť zatratených v Pekle


24. novembra 2021
  Pokladnica viery

Trojaká myšlienka bude zatrateného v Pekle trápiť najviac.

Prvá, že naveky zahynul pre malichernosti. Ako dlho trvá sladkosť hriechu? Len okamih.

Druhá, ktorá bude príčinou duševných múk zatrateného, bude spomienka na to, ako ľahko sa mohol spasiť a predsa tak neurobil. Nešťastník zvolá: „Keby som sa bol častejšie spovedal, usilovne sa modlil, keby som vrátil ukradnutú vec, keby som sa bol vystríhal príležitosti, nebol by som býval zatratený.

Tretia, najkrutejšia myšlienka pre zatrateného bude pohľad na neoceniteľné dobro, ktoré stratil svojou vinou. Vtedy spozná, koľko prostriedkov mu Boh dal, aby získal Nebo.

– Zomrel za neho, aby mohol byť spasený. Dal mu milosť, že sa narodil v katolíckej Cirkvi a toľko ďalších milostí. A jeho vlastnou vinou mu to nič neprospelo.

Sv. Alfonz Liguori – Zbožné úvahy

DENNE PROS ANJELOV O POMOC A OCHRANU V POKUŠENÍ, ZVLÁŠŤ SV MICHALA ARCHANJELA viac na www.archanjelmichal.sk

viac na www.archanjelmichal.sk

! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!