Myšlienka Božej prítomnosti


2. marca 2021
  Pokladnica viery

Jeden z najlepších prostriedkov na zlepšenie duchovného života je pestovanie myšlienky na Božiu prítomnosť, snaha žiť v spojení s Bohom. Starokresťanská zbožnosť sa niesla predovšetkým týmto smerom…

Mať Boha na mysli, žiť uvedomelo v jeho prítomnosti je prameňom všetkej mravnej dokonalosti. Preto tiež tí, ktorí kráčali pred Hospodinom, sa nazývajú mužmi spravodlivými, to znamená dokonalými. Pokiaľ niekto chodí s Bohom, potom sa jeho život podobá životu Božiemu, pretože priateľstvo je možné len medzi podobnými. A tiež pokiaľ niekto chodí s Bohom, je nutne jeho uvedomelou prítomnosťou chránený od hriechu, pretože sa nedá hrešiť pred tvárou Toho, ktorý nenávidí hriech.

R. M. Dacík OP – Pramene duchovného života