Moravu pretína diaľková pútnická cesta Romea Strata


16. apríla 2021
  Krátke správy - Cirkev

Územie Moravy pretína diaľková pútnická cesta Romea Strata, ktorá vedie do Ríma. V roku 2018 vznikla Európska asociácia Romea Strata s cieľom znovuobjaviť a predstaviť starobylú pútnickú cestu viery a kultúry Romea Strata, ktorá v minulosti viedla od Baltského mora až do Ríma a fungovala ako spojnica medzi Západom a Východom. Romea Strata, v preklade „Rímska cesta“, je označenie pre sieť pútnických chodníkov (www.romeastrata.org).

Pútnictvo v sebe od pradávna nieslo kultúrny význam a obohatenie. Romea Strata vznikla na uzloch obchodných ciest, ktoré boli neskôr používané ako cesty veriacich pútnikov. Cesta premieňala človeka, ktorý sa vydal na cestu, v pútnika a viedla ho do svojho vnútra tak, aby sa po príchode do Ríma pozrel na hrobky apoštolov Petra a Pavla ako nový človek.

Úsek juhomoravskej časti cesty spája miesta s bohatou duchovnou a kultúrnou tradíciou. Pretína miesta Velehrad, Křitny, Brno, Rajhrad a Mikulov. Trasa je vedená členitou vrchovinou Chřibov s početnými vyhliadkami a množstvom archeologických lokalít. V rozmedzí miest Brna a Křtiny prechádza nádhernou prírodou Moravského krasu a južnú časť cesty, ktorá sa napája na rakúsku trasu, lemujú nekonečné vinohrady a jedinečná dominanta Pálavy s vrcholkami Pavlovských vrchov.

BK

Zdroj: KBS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!