Mons. Ján Duda oceňuje povolenie slávení Sv. omše, ale…


18. apríla 2021
  Krátke správy - Cirkev

Oceňujem, že od pondelka vláda Slovenskej republiky povolila sv. omšu. Chápeme, že pandemické opatrenia treba zachovať ako sa len dá.

Ale – a to treba povedať celkom jasne a zreteľne – nikde v okolitých štátoch neboli zavreté kostoly viac ako 3 mesiace (štvrť roka), iba na Slovensku. Už sme ani nereptali, ale uvažovali o občianskej neposlušnosti. Uvažovali sme o kresťanoch prvotnej cirkvi, ktorí prichádzali na omšu s rizikom straty vlastného života. Poznáme konkrétne prípady, kedy rímskym úradom kresťania povedali „non possumus“ (nemôžeme žiť bez nedeľnej omše!) Uvažovali sme o kresťanoch, ktorí žili v ilegalite 50. rokov minulého storočia.

Ak by uvoľnenie verejných sv. omši nebolo prišlo, prevalilo by sa to nejakým spôsobom do ilegality skôr alebo neskôr. Rozhodli sme sa, že sa nebudeme doprosovať ani štátnym, ani cirkevným orgánom verejnej moci. Vieme, že na duchovnú službu máme právo a povinnosť, ktorá nám vyplýva na základe krstu ako základné právo veriacich v Krista. Ak sa niekto obáva nám ho zabezpečiť, nechceme mu to vyčítať, ale zariadime sa podľa seba a nášho svedomia.

Aj takým spôsobom sa vie prejaviť nezávislosť cirkvi od štátu. Či to štát chce alebo nechce. Cirkev si kráča svojou cestou, ktorú jej určil jej zakladateľ Ježiš Kristus!

Ak uznáte za vhodné, zdieľajte alebo kopírujte. Ďakujem.

Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda PhD. je katolícky kňaz a cirkevný sudca.

Zdroj: https://www.facebook.com/jan.duda.357, zdroj titulného obrázka (aut. Andrej Macko)

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!