Modlitba v ruchu sveta


9. septembra 2020
  Pokladnica viery

Všade číha nebezpečenstvo a to, že ho nerozpoznáme. Preto je pre nás veľmi dobré, keď sa nám rozkáže niečo, čo odhalí našu biedu. Deň pokorného sebapoznania, ktorý nás stál mnoho zármutku a útrap, považujem za väčšiu milosť Pána než mnoho dní modlitieb a to tým viac, že pravý milovník miluje všade a všade spomína na svoju lásku.

Bolo by pekné keby sme sa mohli stále modliť v ústraní! Vidím, že sa nemôžem modliť mnoho hodín, ale, ó Pane, koľko zmôže u Teba vzdych z hlbiny duše, ktorý vidí, že nie je dosť na tom, že žijeme vo vyhnanstve, ale že sa nám nedostáva ani voľná chvíľa, aby sme mohli o samote Teba vnímať.

Sv. Terézia od Ježiša – Kniha o zakladaní