Modlitba svätého ruženca


30. marca 2021
  Pokladnica viery

Ruženec patrí dnes nepochybne medzi najrozšírenejšie formy modlitby v katolíckej Cirkvi. Modlí sa ju prostý veriaci, ktorého duchovná úroveň nie je možno vysoká, vidíte ho v rukách svätca, ktorý vystúpil veľmi vysoko na horu kresťanskej dokonalosti. Pokiaľ sa ju môže modliť začiatočník a práve tak aj ten, kto je pokročilý, ba dospel takmer k cieľu, je to dôkaz, že svätý ruženec je modlitbou, povedal by som, univerzálnou, ktorá má schopnosť dať každému, na ktoromkoľvek stupni duchovného života, to, čo potrebuje.

Práve táto vlastnosť spôsobila, že ruženec nachádzame v rukách všetkých katolíkov, že je akoby odznakom ich pravovernosti a zároveň nerozlučiteľným sprievodcom na ceste k Bohu.

R. M. Dacík OP – Pramene duchovného života