Modliba je povznesenie duše k Bohu


23. júla 2020
  Pokladnica viery

2 559 Modlitba je povznesenie duše k Bohu alebo prosba k Bohu o vhodné dobrá. “Z akej pozície hovoríme, keď sa modlíme? Z výšok našej pýchy a našej vlastnej vôle alebo „z hlbín“ poníženého a skrúšeného srdca? Kto sa ponižuje, bude povýšený. Poníženosť je základom modlitby. My „nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba“ (Rim 8, 26). Poníženosť je predpokladom, aby sme dostali nezaslúžený dar modlitby: Človek je pred Bohom žobrák.

Katechizmus katolíckej Cirkvi