Mladý muž s homosexuálnymi sklonmi neslávi „Mesiac hrdosti“. Zložil sľub čistoty - Christianitas

Mladý muž s homosexuálnymi sklonmi neslávi „Mesiac hrdosti“. Zložil sľub čistoty


20. júla 2022
  Spoločnosť  


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Gerson Gonzales Granados je mladý katolícky homosexuál, ktorý neoslavuje gejovskú „hrdosť“, ale zložil sľub čistoty a prisľúbil, že bude brániť to, čo katolícka Cirkev učí o homosexualite.

Zdroj: youtube.com

Peruánsky fotograf povedal pre EWTN News o sľube, ktorý dal počas svätej omše v rekolekčnom dome Sagrada Familia v diecéze Lurin (Peru).

Na otázku, prečo sa zaviazal k čistote, keď mnohí sú povzbudzovaní, aby sa „priznali“ k svojej homosexualite, mladý Peruánec odpovedal, že možno preto, „že sme v živote toľko trpeli, máme tendenciu ukazovať sa ako víťazi alebo že sme niečo zvládli. A tieto obavy máme tendenciu ukazovať ako dôvod na hrdosť a šťastie.

Gerson poukázal na to, že v skutočnosti „homosexuálne praktiky nás zraňujú, zraňujú naše srdce“. Upozornil, že ubližujú, „aj keď sa snažia vyzerať láskavé, úctivé alebo verné“, a preto odporúča „nepraktizovať homosexuálne akty“.

Mladý muž vysvetlil, že zrieknutím sa homosexuálnych praktík môže „dať svoje veľké áno Pánovi, Cirkvi“ a uistil, že „život v čistote je ten najlepší spôsob, ako žiť homosexualitu“.

Gerson uviedol, že niekedy bol za svoj postoj kritizovaný aj „v rámci Cirkvi“, a že okrem iného sa zaviazal „akceptovať, prijať a vždy hlásať učenie katolíckej Cirkvi, brániť jej náuku a najmä to, čo sa týka homosexuality a čistoty“.

Učenie Cirkvi o homosexualite je zhrnuté v Katechizme katolíckej Cirkvi, podľa ktorého osoby s homosexuálnymi sklonmi treba prijímať s úctou, že homosexualita je nezriadená náklonnosť a že homosexuálne činy alebo homosexuálne praktiky sú vo svojej podstate nezriadené, a preto ich v nijakom prípade nemožno schvaľovať.

Jeho osobný príbeh

Gerson pre EWTN News povedal, že si bol vedomý svojej príťažlivosti k rovnakému pohlaviu už od svojich 12 rokov. Spočiatku sa považoval za bisexuála a nakoniec sa začal venovať pornografii, masturbácii a nakoniec homosexuálnym praktikám.

Mladý muž sa zveril, že ho veľmi poznačil zlý vzťah s otcom, ktorý „bol veľmi prázdny na emocionálnej úrovni. Je to otec, ktorý, žiaľ, nevedel povedať, že ťa mám rád, nevedel ma ozajstne objať, myslím, že to mohlo vyvolať citový nedostatok.

To, ako vysvetlil, spolu s výbušnou povahou jeho matky a tým, že sa ho v ôsmich rokoch dotýkal a obchytkával 14-ročný chlapec, „mohlo vyvolať zranené sebavedomie, homosexuálnu afektivitu“.

To všetko a dialóg s niektorými ďalšími ľuďmi ho priviedli k myšlienke, že jeho homosexualita je dôsledkom strachu a zranených citov.

Zdroj: youtube.com

Som pevne presvedčený, že homosexualita je istý druh strachu, istý druh osobnej nespokojnosti, istý druh nevyriešeného afektívneho problému, a preto veľmi dobre chápem, prečo Cirkev hovorí, že homosexualita je nezriadený sklon, a samozrejme chápem, že homosexuálne praktiky sú vo svojej podstate nezriadené,“ povedal pre EWTN News.

Ak je homosexualita to, čo vám hovorím, strach a osobná nespokojnosť, keď ju praktizujete, nakoniec sa uzavriete do svojej homosexuality, rany sa prehĺbia, stanete sa neistejšími a závislejšími, možno posadnutejšími. Takže je mi jasné, že Cirkev sa vo svojom učení nemýli,“ zdôraznil.

Ako žije svoju vieru?

Gerson povedal, že na Zelený štvrtok 2013 pocítil osobné volanie od Ježiša, aby zmenil svoj život. Odvtedy sa mu podarilo nadviazať „priateľstvá s členmi Cirkvi, s ľuďmi, ktorí zažívajú to isté, čo ja. Mne sa darí vytvárať priateľstvá s ľuďmi, ktorí tiež prichádzajú hľadať útechu. Preto nachádzam radosť v tomto apoštoláte, ktorý mi pomáha žiť moju vieru.

Okrem toho zdôraznil: „Som mužom každodennej omše a svätého prijímania. Na svätej omši sa s Ježišom stretávam osobitným spôsobom. Môžem ho počuť v evanjeliu, vidieť ho pri konsekrácii a dotýkať sa ho, pri prijímaní.

Nezanedbávam modlitbu, snažím sa vždy udržiavať vzťah s Ním, najmä eucharistickú adoráciu. Mám kňaza, ktorý ma duchovne sprevádza, vďaka nemu môžem povedať, že Cirkev ma nikdy neopustila,“ dodal.

Na otázku, aký odkaz by mohol dať ľuďom s homosexuálnymi sklonmi, Gerson odpovedal: „Nie je dôvod byť smutný. Necíťte sa nehodní, Pán vás bláznivo miluje a vaše mená má zapísané v nebi. Nesme svoj kríž s pokojom a radosťou a kráčajme vpred.

Nebojte sa, ale dôverujte Mu, nič mu neunikne,“ dodal.

Gerson ďalej zdôraznil, že „Ježiš prichádza všetko uzdraviť, jemu najviac záleží na našom šťastí. Je možné prežívať homosexuálne sklony a byť svätými, On nás k tomu vyzýva.

Podľa aciprensa.com

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

Kniha Obraňujme vyšší zákon s podtitulom Hnutie LGBT a obrana kresťanskej morálky kolektívu autorov Americkej spoločnosti pre obranu Tradície, rodiny a vlastníctva (TFP) dáva čitateľovi jednoznačnú odpoveď na otázku: Prečo musíme odmietať „sobáše“ medzi ľuďmi rovnakého pohlavia ako aj požiadavky homosexuálnej loby?

K tejto obsahom pozoruhodnej knihe napísal príhovor otec arcibiskup Mons. Ján Orosch, z ktorého zacitujme: „Táto hlboká pravda, ktorá je uvedená v predstavovanej knihe o skutočnosti homosexuálnej revolúcie, pozorovateľnej na celom svete, dokonale ilustruje realitu vzbury hriechom poznačeného človeka, voči svojmu Stvoriteľovi.

A slová z recenzie doc. RNDr. Vladimíra Palka CSc.: Ak sa chcete zoznámiť s knihou, ktorá opisuje úspešnú históriu, taktiku a stratégiu hnutia, a vyzbrojuje čitateľa argumentačne do zápasu proti ideológii LGBT, potom odporúčam knihu „Obraňujme vyšší zákon“.

Knihu je možné si objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/obranujme-vyssi-zakon/

***


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!