Milan Krajniak a Anna Záborská by chceli otvoriť kostoly pre veriacich


22. februára 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Bezprecedentný stav zákazu verejných sv. omší komentovali najnovšie dvaja politici, minister Milan Krajniak a poslankyňa Anna Záborská.

Milan Krajniak na svojej facebookovej stránke uviedol, že by sa malo zvážiť, či by otvorenie kostolov nemohlo v situácii s Covidom-19 skôr pomôcť ako uškodiť. V kontraste so správami, ktoré prinášajú médiá najprv tvrdí, že: „Vďaka obetavej starostlivosti zamestnancov máme na Slovensku nižšiu úmrtnosť na Covid ako v Česku či Nemecku a výrazne nižšiu úmrtnosť ako vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku alebo vo Veľkej Británii.“ V médiách však čítame, že Slovensko je momentálne „najhoršie“. Ako to teda je?

Zdôraznil, že čoraz viac pacientov sa dožaduje duchovnej služby a zároveň uviedol, že tam kde sa vysluhujú sviatosti je viditeľný pozitívnejší priebeh liečby, ako v iných zariadeniach: „Zjednodušene povedané, v zariadeniach s Covidom, kde sa s klientami chodí modliť duchovný ich denominácie, v prípade katolíkov vysluhuje aj sviatosti Svätého prijímania, spovede, pomazania chorých, z takýchto zariadení nám hlásia lepšie priebehy ochorení klientov, ktorí majú aj duchovnú pomoc.“ Podobné skúsenosti mu potvrdili aj v iných nemocniciach.

Preto pokračuje a zároveň sa pýta: „Verím, že práve v takejto situácii nám modlitba môže pomôcť. Čo keby sme dovolili ľuďom, aby sa mohli za presne vymedzených podmienok zúčastniť bohoslužieb, a modlili sa za všetkých ľudí na Slovensku? Za veriacich aj neveriacich. Aby nás Boh našich otcov a dedov ochránil pred Covidom a zbavil nás Covidu čo najrýchlejšie. Verím, že by to pomohlo nám všetkým.“ Ako príklad uvádza aj reakciu trnavských mešťanov v roku 1710, počas morovej epidémie, ktorí vyšli do ulíc prosiť Pannu Máriu a ona ich prosby vypočula.

Krajniakov návrh podporila aj poslankyňa Anna Záborská. Tá na svojej stránke napísala: „Pribúdajú dobré argumenty za otvorenie našich chrámov pre verejné bohoslužby za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení. Hovorme o nich a diskutujme o ďalších krokoch. Dúfam, že sa stretneme už čoskoro na spoločnej bohoslužbe.“

Túto snahu politikov treba jednoznačne privítať. Je len potrebné dodať, že dôvodom na slúženie verejných sv. omší, by nemali byť primárne ich potenciálne terapeuticko-medicínske účinky na pacientov s chorobou Covid-19, ale väčšia sláva Božia a ľudská bohopocta. Kým sa toto humanisticko-antropocentrické nazeranie nezmení na teocentrické, a kým si zároveň Slovensko neosvojí opäť heslo našich predkov: „Bez Božieho pomáhania, márne naše namáhania“, tak dovtedy nielenže ľudí bude desiť smrť telesná, viac než je pre kresťanov primerané, ale navyše im bude hroziť smrť duchovná, čo je omnoho horšie.

BM

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!