Miernosť sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák
21. apríla 2021
  Podcasty  

Veľmi dôležitou vlastnosťou sv. Jozefa, pestúna Pána Ježiša Krista a manžela Panny Márie bola miernosť. V Svätom písme majú dôležitú úlohu štyri základné čnosti (virtutes cardinales); všetky ostatné sa zoskupujú okolo nich.

Týmito čnosťami sú: rozvážnosť (prudentia), spravodlivosť (iustitia), mravná sila (fortitudo) a miernosť (temperantia). Spomínajú sa už v Starom zákone: „A keď niekto miluje spravodlivosť, ona spôsobuje čnosti, lebo učí miernosti a opatrnosti, spravodlivosti a mravnej sile.“ (Múd 8,7) Pod inými pomenovaniami sa týmto čnostiam dostáva chvály na mnohých ďalších miestach Svätého písma.

Miernosť je morálna čnosť, ktorá zmierňuje príťažlivosť zmyslových rozkoší a dáva rovnováhu pri používaní stvorených dobier. Zabezpečuje nadvládu vôle nad pudmi a udržiava túžby v medziach počestnosti.

Miernosť pomáha správne žiť: „Správne žiť nie je nič iné, ako milovať Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou…, aby sa láska k nemu zachovala neporušená a úplná, čo je vlastné miernosti, aby sa nezlomila nijakými ťažkosťami, čo je vlastné mravnej sile, aby neslúžila nikomu inému, čo je vlastné spravodlivosti, aby bdela pri rozoznávaní vecí, žeby sa (do nej) pomaly nevkradli klam a lesť, čo je vlastné rozvážnosti.

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!