Márnosť pozemských dobier - Christianitas

Márnosť pozemských dobier


11. júla 2022
  Pokladnica viery

Naliehavú potrebu zaoberať sa myšlienkou toho, čo je jediné potrebné cítime najmä dnes, v časoch biedy a všeobecného zmätku, keď toľko ľudí a národov stráca z očí svoj pravý posledný cieľ. Tento cieľ vidia v pozemskom bohatstve a zabúdajú, ako sa ono líši od bohatstva duchovného a večného.

No a každému je jasné, píše sv. Augustín, že tie isté hmotné dobrá, rozdielne od dobier duchovných, nemôžu súčasne celkom viacerým prináležať. Ten istý dom, ten istý pozemok nemôže súčasne náležať viacerým ľuďom, ani jedno územie viacerým národom. Nuž, tu je práve príčina strašných medzinárodných sporov, lebo ľudia bezmyšlienkovite hľadajú svoj posledný cieľ v nízkych dobrách zeme.

Réginald Marie Garrigou-Lagrange OP – K Bohu


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!