Manifest z Nemecka voči buldozéru nemeckej Synodálnej cesty


16. októbra 2021
  Cirkev

Viacerými článkami sme už informovali o Synodálnej ceste v Nemecku, ktorá presadzuje návrhy celkom otvorene popierajúce základné katolícke učenie, hlavne v oblasti sexuality, a tým, že sú heretické, vedú do schizmy, na čo upozorňuje okrem iných aj bývalý šéf Kongregácie pre náuku viery, nemecký kardinál Gerhard Müller.

Zdroj: Flickr

Synodálna cesta však nie je (našťastie) jediným reprezentantom hlasu, ktorý volá po reforme a oživení Cirkvi v Nemecku. Takýmto hlasom je aj iniciatíva Neuer Anfang (Nový začiatok), za ktorou stoja nemeckí veriaci a katolícki teológovia. Táto vo svojom Manifeste zdôrazňuje prioritu pokánia a znovuobjavenia Evanjelia, ktoré majú byť zdrojom premeny života. A poukazuje na to, že „Synodálna cesta (Konferencie biskupov Nemecka) dramatickým spôsobom opomína nastavenie skutočnej reformy. V jej prepiatom upínaní sa na vonkajšie štruktúry obchádza jadro krízy, narušuje pokoj v cirkevných spoločenstvách, opúšťa cestu jednoty s celosvetovou Cirkvou, poškodzuje Cirkev v podstate jej viery a uberá sa cestou schizmy.“ (Preambula Manifestu)

Podľa iniciatívy Nový začiatok nestačí renovovať fasádu, ale je potrebné nanovo zakotviť statiku Cirkvi; evanjeliový program nie je otázkou vyjednávania a ústupkov za mincu potlesku médií a páčivosti sveta; tolerancia je možná len voči ceste uplatňovania pravdy, nie však voči svetu lží a zavádzania či zapredávania sa; reforma nie je zábavné predstavenie, ale kvas; nejde o lacné prispôsobovanie sa, ale o vernosť Slovu živého Boha; a kritériom účinnosti reformy nie je mediálny potlesk, ale priateľstvo a blízkosť živého Krista.

Aj my, Slováci, môžeme podporiť zdravú cestu obnovy chorej Cirkvi v Nemecku, ale ešte viac celosvetovej Cirkvi. Totiž, ak sa podarí zastaviť nemecký synodálny „buldozér“, tak sa podarí odľahčiť tlak aj na Vatikán, a predíde sa schizme v celej Cirkvi.

Tu je odkaz na stránku Nový začiatok (https://neueranfang.online/manifest/#unterzeichnen), a konkrétne miesto, kde sú vo viacerých jazykoch (vrátane slovenského) preklady pôvodného nemeckého textu Manifestu-Reformy, ktorý je adresovaný Svätému Otcovi Františkovi, ako petičná podpora i prosba.

Svoj podpis môžete vložiť, keď zrolujete stránku Nový začiatok dole, kde nájdete podpisový formulár. Po jeho vyplnení treba stlačiť „Manifest unterzeichnen / Sign manifest“. Predtým nezabudnite „potvrdiť fajočkou“ prvý štvorček (Datenschutz), čím vyjadríte súhlas s nemeckým právnym poriadkom týkajúcim sa osobných dát (DSGVO).

Svedomie zrelého kresťana sa živí Slovom živého Boha, ako aj hlasom dvetisícročnej skúsenosti Cirkvi a jej náuky. Svedomie formovaného a zrelého katolíka nechce, a preto ani nemôže súhlasiť a podporovať požiadavky a programy, ktoré uvoľňujú a relativizujú väzbu na živé Božie Slovo. Rozrieďovanie, falošné okrášľovanie a relativizovanie katolíckej náuky cez nedôveru voči sviatostiam a apoštolsky chápanej moci spravovania Cirkvi sa uberá cestou jej sekularizácie, vyprázdňovania a pomalej, ale istej smrti.

Váš podpis je vaše „áno“ podpore oživenia celosvetovej Cirkvi, ktorej hybným motorom, tak ako to jasne potvrdzujú celé dejiny, sú predovšetkým jej prvo-svedkovia, hrdinovia viery, tzn. svätci, ktorí idú Cestou Pravdy k Životu.

Nezabudnime na to, že nemožno redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život. Ježiš je znamením, ktorému budú odporovať.“ Pápež František (Šaštín, 15. september 2021)


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!