Maďarsko: Nová iniciatíva Katechizmus 365


12. októbra 2020
  Krátke správy - Cirkev

V rámci príprav na Svetový eucharistický kongres, ktorý bol kvôli koronakríze odložený na rok 2021, sa rozbehla v susednom Maďarsku nová iniciatíva – výzva na každodenné čítanie Katechizmu katolíckej Cirkvi.

Prípravný výbor vyzýva na každodenné čítanie v katechizme a vypracoval za týmto účelom plán čítania, pomocou ktorého je možné študovať celý katechizmus v prípravnom roku až do začiatku kongresu 5. septembra 2021.

Sekretár výboru, Kornel Fábry uviedol, že „je na to potrebných len sedem minút denne a naša viera si zaslúži toľko času.“ Čítanie katechizmu posilňuje vieru: „Mnohí navštevujú vieroučnú výuku iba do prvého svätého prijímania, ale ako dospelí by otázky a problémy viery formulovali a interpretovali inak ako deti. Pomocou katechizmu môžeme porozumieť a žiť našu vieru vedome.

Uviedol, že má tiež význam vymieňať si myšlienky o čítaní v malých skupinách katechizmu. Katechizmus sumarizuje obsah a učenie katolíckej viery a slúži na poučenie členov Cirkvi a kandidátov na krst.

Túto iniciatívu treba jednoznačne privítať, pretože medzi veriacimi panuje veľká nevedomosť o základných pravdách katolíckej viery. To spôsobuje, že nevedia svoju vieru dobre obhájiť proti útokom, nevedia ju rozlíšiť oproti iným bludným náukám a dopúšťajú sa závažných omylov v oblasti morálky.

BM

Zdroj: Kath net