Maďarskí konzervatívci: „Našou úlohou nie je nič menšie, než zachraňovať Západ!“ - Christianitas

Maďarskí konzervatívci: „Našou úlohou nie je nič menšie, než zachraňovať Západ!“

Mikuláš Hučko
19. mája 2022
  Politika


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Budapešť sa na niekoľko dní stane centrom pravicového sveta, pretože v dňoch 19. – 20. mája sa v Maďarsku uskutoční prvá európska Konzervatívna politická akčná konferencia (CPAC), ktorú spoluorganizujú Americká konzervatívna únia (ACU) a Centrum pre základné práva.

Zdroj: piqsels.com

Zdá sa, že v posledných rokoch nastáva renesancia európskej pravice a na jej intelektuálnej mape si Maďarsko vydobylo najvýznamnejšie miesto. To, že bude prvé na európskom kontinente, ktorý organizuje Centrum pre základné práva, nie je len gesto, ale aj uznanie všetkého, čo maďarská pravica reprezentovala a dosiahla za posledné desaťročie a pol. Na Západe bojujú aj iné pravicové sily a dosahujú čiastočné výsledky, ale maďarská stabilita a skutočnosť, že najpevnejším politickým spoločenstvom v Maďarsku, s ktorým je možné sa stotožniť, je maďarská pravica, nemá konkurenciu.

Zrejme to nie je vecou náhody, ako skôr politického talentu ale aj neschopnosti tamojšej ľavice. Podľa Miklósa Szánthóa, riaditeľa Centra pre základné práva: „Ak my Maďari o tom všetkom nepovieme našim historicky menej šťastným priateľom, potom západní konzervatívci napriek svojmu úsiliu, ktoré si zaslúži pochvalu, budú môcť dosiahnuť nanajvýš dočasné úspechy.“ Maďarská pravica si uvedomila, že demokracia nemusí byť liberálna, a toto si začínajú uvedomovať aj mnohí naši zahraniční priatelia, a preto prichádzajú na „CPAC Hungary“.

Otázka, ktorú si teraz mnohí kladú, znie, či dokážeme ochrániť našu západnú civilizáciu, naše skutočné západné hodnoty a čeliť agresívnemu náporu ľavice. Hlavnou témou konferencie bude princíp „Boh, národ a rodina“, ktorý by mal spájať všetkých konzervatívcov na celom svete. Pravica si uvedomila, že naše najzákladnejšie hodnoty sa stali predmetom trvalého a koordinovaného útoku globálnej ľavice. Na konferencii sa zúčastnia vysokopostavení konzervatívni politici vrátane amerických senátorov a kongresmanov, ako aj významní myslitelia a mienkotvorné osobnosti z celého sveta. Hlavný prejav prednesie predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Vymenovať všetkých zahraničných politikov, od bývalého republikánskeho prezidentského kandidáta Ricka Santoruma cez Václava Klausa až po belgických, francúzskych, talianskych či rakúskych pravicových lídrov, k tomu hviezdy ako Candace Owensová, Ben Ferguson alebo moderátora Tuckera Carlsona nie je nutné. Mnohí sa dnes zhodujú v tom, že jedinou nádejou pre západnú pravicu je v súčasnosti skutočne maďarská pravica.

Zdroj: wikimedia commons

Miklós Szánthó zdôrazňuje, že: „Na jednej strane je zrejmé, že naši priatelia môžu lepšie spoznať maďarský model, recept ako bojovať proti globálnemu hlavnému prúdu, ako aj to, v čom spočívajú politické a riadiace schopnosti, vďaka ktorým napriek veľmi zložitým medzinárodným okolnostiam a rozsiahlym intrigám opozície dokáže maďarská pravica získať po štvrtý raz dvojtretinovú väčšinu. V tomto smere, okrem potrebného kvalitného výkonu maďarskej vlády treba oceniť metapolitickú schopnosť poskytovať naratív, určovať kritériá vo verejnom diskurze, ovplyvňovať kultúrny vkus či politické správanie.

V tejto oblasti na Západe vidíme absolútnu prevahu ľavice, a tak tomu bolo aj v Maďarsku do polovice roku 2000. Postkomunistické štruktúry, ktoré tomu slúžili, sa však za posledné desaťročie a pol rozpadli – v subsystémoch kultúry, médií alebo hospodárstva – a ktoré samozrejme planetárna sieť „otvorenej spoločnosti“ označuje za „demokratický deficit“.

V skutočnosti sú však frustrovaní z toho, že Maďarsko ide proti svetovému trendu s pravicovou konjunktúrou a ľavicovou politickou scénou, ktorá sa scvrkáva na subkultúru. To, čo ešte musíme urobiť, nie je nič iné ako zachrániť Európu a Západ. Aby sme to dosiahli, musíme sa zapojiť do profesionálnych sietí – v záujme správnych cieľov, pretože liberáli to prehnali a neútočia len na konzervatívne hodnoty, ale na zdravý rozum a prirodzený poriadok.

Čo treba vedieť o konferencii CPAC

Konzervatívna politická akčná konferencia je každoročná konferencia konzervatívnych politikov, inštitútov, think-tankov, hnutí a aktivistov v Spojených štátoch a v súčasnosti aj v krajinách po celom svete vrátane Brazílie, Austrálie a Japonska, ktorí sa zaoberajú politickými a verejno-politickými otázkami. Konferencia CPAC sa po prvýkrát konala v roku 1974 a hlavný prejav na nej predniesol Ronald Reagan, vtedajší guvernér Kalifornie, neskôr legendárny prezident Spojených štátov, ktorý je dodnes považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv Republikánskej strany a amerického konzervativizmu. Na konferencii pravidelne vystupujú okrem politikov aj politickí experti, konzervatívni mienkotvorcovia a významní predstavitelia think-tankov, vrátane prezidenta Heritage Foundation z roku 2016, Bena Shapira v roku 2018 a Candace Owensovej vo februári tohto roku – dvoch bezkonkurenčných internetových mienkotvorcov –, ktorí podujatie vyzdvihli. Na podujatí sa zúčastňujú aj zahraniční hostia, od roku 2017 Nigel Farage a v roku 2018 vystúpil na hlavnom pódiu Marion Maréchal.

Podujatie organizuje uznávaná Americká konzervatívna únia (ACU). Ide o jedno z najväčších občianskych politických hnutí v Spojených štátoch s dlhou historickou tradíciou, ktoré presadzuje pravicové politické ciele v USA už viac ako pol storočia, od roku 1964.

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

Kniha Plinia Corrêu de Oliveiru Revolúcia a Kontrarevolúcia bola po prvýkrát publikovaná ešte v apríli 1959, a po vyše šesťdesiatich rokoch a mnohých prekladoch do svetových jazykov ju má napokon k dispozícii aj slovenský čitateľ. Uvedená práca vychádza z pevného historického a filozofického predpokladu: z nevyhnutnosti dodržiavať Kristov zákon nielen jednotlivcami, ale aj štátmi a všetkými spoločenskými vrstvami.

V roku 1960 Plinio Corrêa de Oliveira založil Sociedade Brasileira de Defesa de Tradição, Familia e Propriedade (Brazílska spoločnosť pre ochranu tradície, rodiny a vlastníctva) – organizáciu, ktorá sa neskôr rozšírila do mnohých krajín celého sveta pod názvom TFP (Tradition, Family, Property – Tradícia, rodina, vlastníctvo) a inšpirovala v mnohom aj katolíckych aktivistov na Slovensku, ktorí už od roku 2016 obhajujú kresťanské hodnoty.

Publikáciu si možno objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/prof–plinio-oliveira-revolucia-a-kontrarevolucia/

***


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Prečo katolík nemôže za žiadnych okolností schvaľovať LGBT hnutie a komunity

Nominalizmus a jeho důsledky – VII

Kauza katolíckej školy v Nemšovej: Toto odkazuje ukričanej menšine bývalý kolega!

Svätý Mikuláš čaká na našu pomoc!