Ľudská prirodzenosť


13. júna 2021
  Pokladnica viery

Teológovia hovoria, že človek je skrze hriech pripravený nielen o prvotnú spravodlivosť a milosť a iné nadprirodzené dary, ale že je aj čo do prirodzených darov ranený a poškodený.

Rozum je zatemnený pre Božské veci. Sloboda vôle je slabá, náklonnosť k dobrému tiež, kým túžba po zlom silná a nespútaná, obrazotvornosť taká nepokojná, že ledva sa Otčenáš vládzeme pomodliť bez toho, žeby sme nemysleli okrem Boha na niečo iné, čo nás nebadane povodí kade-tade po celom svete a nezastaví sa. Zmysly sú zvedavé, telo nečisté a k zlému náchylné.

Sv. Alfonz Rodriguez S. J. – Kresťanská dokonalosť

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!