Ľudská duša


1. marca 2021
  Pokladnica viery

Lekárska veda nás učí, že sa naše telo neustále obnovuje a mení. V našom tele je stála výmena látok, ktorá sa v mladom veku deje rýchlejšie, v starobe pomalšie. Táto výmena látok sa deje celkom nebadane a má za následok, že po 7 – 8 rokoch z terajšej hmoty nášho tela neostane na nás ani len najmenšia čiastočka. Dnes je už vedecky celkom dokázané, že sa naše telo v živote niekoľko ráz úplne obnoví a vymení.

Vymenia sa nám kosti, vymení sa nám mozog, vymení sa nám svalstvo atď., ale my sa za to necítime byť iní. V určitom čase sa vymenia všetky bunky nášho tela, ale naše „ja“ zostáva nezmenené. My sme tí istí, ako sme boli v ľudovej škole: tí istí, ako sme boli v detskom veku: tí istí, ako sme boli pri detských hračkách atď. Okrem meniacej sa hmoty nášho tela je teda v nás aj čosi nezmeniteľné a od hmoty nášho tela neodvislé. Je v nás, od hmoty nášho tela rozdielna a zmenám nepodliehajúca, duša.

Andrej Kliman, Katolícka apologetika