Litva: parlament zakázal tzv. “prenájom maternice”


6. augusta 2020
  Krátke správy - Spoločnosť

Litovský parlament drvivou väčšinou prijal rezolúciu, v ktorej odsúdil všetky formy surogátneho materstva. Proti nemu hlasovali nielen konzervatívci. ale aj sociálni demokrati a zelení.

Podľa ich názoru je prenájom maternice (komerčne aj altruisticky) nezlučiteľný s dôstojnosťou žien i detí, z ktorými sa pri tom zaobchádza ako s tovarom. Poslanci prirovnali túto prax priamo k otroctvu a k obchodu s ľuďmi, pre ktoré neexistuje morálne ospravedlnenie. Poukázali na to, že reprodukčná turistika a vykorisťovanie matiek sa týka najmä chudobných krajín a predstavuje novú formu vykorisťovania chudobných bohatými. Ako alternatíva pre bezdetné páry je navrhovaná adopcia.

Litovský parlament ako prvý európsky národný parlament nielenže odsúdili prax surogátneho materstva, ale aj vyzval k jeho úplnému zákazu vo svete. Obrátil sa na generálneho tajomníka OSN, aby surogátne materstvo bolo vyhlásené za formu diskriminácie žien a obchodovania s deťmi. Požiadal Radu Európy a Európsku úniu, aby uložili prísne sankcie všetkým stranám medzinárodných zmlúv týkajúcim sa surogácie vrátane lekárskych agentúr, právnických firiem i sprostredkovateľov.

Nevie sa, či návrh litovských poslancov má šancu, aby bol prijatý. Vie sa však, že je v rozpore s naratívom mnohých mienkotvorných kruhov po celom svete, ktoré prenájom materníc prezentujú ako dobrodenie pre všetky strany: bezdetné páry, ktoré nemôžu mať vlastné deti, biologické matky, ktoré majú možnosť zarobiť si na živobytie, a samotné batoľatá, ktorým je dané sa narodiť a vyrásť v komfortných podmienkach. Médiá na Západe sú plné sentimentálnych správ o celebritách ako Elton John,  Ricky Martin,  Kim Kardashianová alebo Nicole Kidmanová, ktorí si takýmto spôsobom zaplatili vynosenie dieťaťa. Vo svetle rezolúcie litovského parlamentu však nie sú dobrodincami ľudstva, ale obchodníkmi s otrokmi.

MH

Zdroj: wpolityce.pl