Ľavicové šialenstvo v Európskom parlamente


23. júna 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Dnes má Európsky parlament hlasovať o uznesení o prijatí tzv. Matičovej správy venovanej reprodukčným a sexuálnym právam. Táto správa požaduje, aby interrupcia bola ľudské právo a podporuje permisívnu sexuálnu výchovu. Je to ďalší prejav ľavicového šialenstva v Európskom parlamente, proti ktorému by mali hlasovať európski konzervatívci a demokrati.

Autorom takzvanej Matičovej správy je europoslanec z Chorvátska – Predrag Fred Matić, extrémny socialista, ktorý patrí do Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Medzi slovenskými členmi tohto klubu je Miroslav Číž, Monika Flašíková Beňová a Robert Hajšel, ale aj poľský homoaktivista Robert Biedroń či Sylwia Spureková, ktorá sa zasadzuje za práva kráv, ktoré sú podľa jej názoru porušované za účelom poskytovania mlieka.

Dokument, ktorý potrat považuje za metódu plánovaného rodičovstva a mal by sa považovať za ľudské právo a tiež presadzuje sexuálnu výchovu v najpermisívnejšej forme, bol schválený 11. mája Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť. Dnes sa má hlasovať o jeho prijatí vo forme uznesenia. Správa má veľkú šancu na prijatie kvôli súčasnej rovnováhe síl v Európskom parlamente, v ktorom dominujú socialisti a liberáli.

Podľa Klubu európskych konzervatívcov a demokratov o takomto uznesení by nemal EP hlasovať, pretože nie je v právomoci tohto orgánu vstupovať do právomocí národných štátov. Samotná predstava hlasovania o takejto správe vo forme uznesenia je ďalším pokračovaním ideologickej vojny proti koreňom európskej civilizácie.

Slovenský parlament túto správu vopred odmietol pretože „nerešpektuje princíp subsidiarity a prekračuje kompetencie Európskeho parlamentu“.

MH

Zdroj: gpcodziennie.pl, titulný obrázok – Flickr

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!