Kto chce spasiť duše, musí mať plnosť milostí


17. septembra 2020
  Pokladnica viery

Apoštolská duša musí byť najprv sama prežiarená svetlom a rozpálená láskou, aby mohla ožiariť a zahriať iné duše. „Čo sme videli svojimi očami, čo sme prezreli a ruky naše ohmatali, to vám zvestujeme.“ … Z toho môžeme odvodiť túto zásadu: činnosť musí vychádzať zo života vnútorného, prinášať vnútorný život navonok a v ňom navonok pokračovať a to tak, že sa od neho takmer ani neodchyľuje. … Stvoriteľ zaviedol v božských veciach tento všeobecný zákon: kto je povolaný, aby rozdával božské veci, musí sám najprv mať plnosť tých milostí, ktoré chce Boh iným dušiam udeľovať skrze neho.

J. B. Chautard O.C.R. – Duša všetkého apoštolátu