Kristus v Eucharistii je celý a úplný - Christianitas