Kristus v Eucharistii je celý a úplný - Christianitas

Kristus v Eucharistii je celý a úplný


1. januára 2022
  Pokladnica viery

Kto hovorí, ž Kristus podávaný v Eucharistii sa požíva iba duchovne a nie aj sviatostne a skutočne, nech je exkomunikovaný!

Neuner a Ross – Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria, Tridentský koncil


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!