Kresťanstvo a múdrosť sveta - Christianitas

Kresťanstvo a múdrosť sveta


25. decembra 2022
  Pokladnica viery

Existuje veľký rozdiel medzi kresťanskou filozofiou a múdrosťou tohto sveta, ktorá je vedená výlučne svetlom ľudskej prirodzenosti, pomaly napredujúca uvažovaním o zmyslových predmetoch a účinkoch a až po dlhom a namáhavom skúmaní je schopná s ťažkosťami premýšľať o neviditeľných Božích veciach, objavovať a chápať prvotnú príčinu a autora všetkých vecí.

Avšak v kresťanskej filozofii myseľ spoznáva, že do neba je možné preniknúť bez akéhokoľvek namáhania, a že keď je rozum osvietený Božou jasnosťou, tak najskôr premýšľa o večnom zdroji svetla a potom o tom, čo je pod ním a ako hovorí knieža apoštolov, tým že sme povolaní z temnoty „do predivného svetla“, aby sme s najväčšou rozkošou srdca zakúšali a veriac sa radovali nevýslovnou radosťou.

Tridentský katechizmus sv. Pia V.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Nenechajte nás v tom samých: Prosíme o milodar v boji za obhajobu nemenného učenia katolíckej Cirkvi

Arcibiskup Fulton Sheen: O zlých ľuďoch v nebi a dobrých v pekle

Bazilika svätého Augustína v Campo Formio v Ríme

Farár Kuffa o učebniciach sexuálnej výchovy: „Dokedy budeme zbabelo mlčať?“