Krátky rozhovor pri príležitosti 1. výročia návštevy kardinála Burkeho v Trnave


16. novembra 2020
  Cirkev  

Ako vnímate rozdiel medzi západnou Európou a Slovenskom?

Viera je tu viac vnímateľná. Cirkev je prítomná v spoločnosti. Je tu možné pozorovať aj úctu a vzťah k Panne Márii a ľudia ešte spoznávajú prítomnosť Krista v kostoloch. Viera je tu rozšírená, a v porovnaní so Západom si ju veriaci ešte cenia. Na iných miestach sledujeme pokles počtu veriacich, a to v porovnaní so Slovenskom v oveľa väčšom počte.

Počas Vašej návštevy ste slávili aj tzv. tridentskú svätú omšu. Čím ďalej, tým viac kňazov a veriacich priťahuje táto forma liturgie. Čo je podľa Vás dôvodom tohto zvýšeného záujmu?

Liturgia, ktorá tu bola prítomná po II. vatikánsky koncil, je veľmi bohatá. Má veľmi bohaté a dôstojné prvky, modlitby, ktoré sú v nádhernej harmónií s pravdami viery. Zároveň vysoko vyzdvihuje Kristovu vykupiteľskú obetu. Krása liturgie odzrkadľuje plnosť našej viery a zároveň jej večné pravdy. Myslím si, že práve toto je dôvodom rastúceho záujmu o túto liturgiu.  Všade kam cestujem môžem pozorovať túto tendenciu a musím úprimne povedať, že je to pre mňa veľmi povzbudivé. Tí, ktorí sa zúčastňujú slávenia tridentskej liturgie, zvyčajne túto vieru žijú naplno aj vo svojom každodennom živote. Cirkev ako inštitúciu, ako aj katolícke vzdelávanie, považujú za dôležitú súčasť svojho života. Sú veľkou nádejou pre budúcnosť.

Žiaľ, pre každého je čím ďalej, tým viac evidentné rozdelenie, ktoré je prítomné v Cirkvi, častejšie rozbroje medzi biskupmi a kardinálmi. Čo považujete za dôvod týchto rozdelení a ako ich vnímate Vy sám?

Ja to vnímam tak, že svetský duch natoľko nakazil celú ľudskú spoločnosť, že to zároveň dalo začiatok akejsi všeobecnej skaze. Žiaľ, tento duch sa votrel aj do samotnej Cirkvi, prenikol aj cez jej múry. Načrel aj do posvätnosti liturgie, do útrob sviatostnej podstaty kňazstva a zároveň napadol aj morálny poriadok. Táto deštrukcia sa pokúša nalomiť a zničiť najzákladnejšie elementy našej viery a morálky. Čím ďalej, tým viac si privlastňujeme také veci, ktoré nepatria ani ku Kristovi a ani k podstate Cirkvi. Potrebujeme zmenu. Musíme sa vrátiť k Pravde, k posvätnej liturgii, ktorá je skutočným Kristovým odkazom pre nás.

Čo by ste odkázali našim čitateľom?

Som veľmi vďačný slovenským veriacim, že ma prijali s veľkou láskou a pohostinnosťou. Keď som bol medzi nimi, cítil som naozaj ešte živú vieru. Prosím ich iba o jedno – nech si ju naďalej chránia a nech sú jej šíriteľmi. Nech urobia všetko preto, aby Kristova náuka bola na Slovensku rozšírená aj naďalej.

Zhováral sa o. Ľubomír Urbančok, rozhovor bol pôvodne uverejnený v maďarskom týždenníku Remény

Prosíme Vás o PODPORU! Aj vďaka Vám môže Christianitas napredovať a zvyšovať periodicitu článkov, obraňovať Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie.

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299