Krása Slovenska - Christianitas

Krása Slovenska

Jozef Országh
6. novembra 2019
  Kultúra

Slovensko je krajina zriedkavých kontrastov. Sotva by ste našli kraj, kde by sa na neveľkom kúsku zeme vystriedalo toľko svojráznych zvláštností. Už sama príroda je bohatá na nové a neraz udivujúce, krásne scenérie. Na severe Slovenska vás očaria k nebu vypäté a mohutné Tatry, kde v úžľabinách leží večný sneh a kde sa nad končiarmi a nebotyčnými štítmi schádzajú oblaky s kosodrevinou. To je prasvet kamzíkov a orlov. Vysoko v jeho horských polohách sa jagajú morské oká a zrkadlá jazier. A celé toto hornaté Slovensko je bohaté na intímnu krásu svojich údolí, strání a skál. Pastierske hole a grúne obopínajú vence pralesov, v ktorých sa skrývajú tajomné jaskyne, vari najkrajšie v Európe. Je to svet plný írečitej romantiky, nad ktorou sa nám tají dych. Keď si posedíte niekoľko hodín vo vlaku, o chvíľu ste v náručí bohatých úrodných rovín, ktoré sa vinú po mohutný veľtok Dunaja a ktoré pretkáva vyspelá hospodárska kultúra…

A podobne ako s prírodou, tak je to i s ľudom!

Kto chce poznať starú pôvodnú ľudovú kultúru, zaiste na Slovensku nájde pre svoje štúdium i pre záľubu najvzácnejšie a zachovalé zdroje.

Počujete tu piesne, ktoré sa od stáročí ozývajú v ústach slovenského ľudu a ktoré vo svojej rýdzej kráse a jedinečnej čistote tvoria nevyčerpateľné bohatstvo melódii a poetických motívov… Táto zem dosiaľ spieva nielen desaťtisícovou rozmanitosťou svojich ľudových piesní, ale každým prejavom slovenského ľudového umu. Spieva sa v ornamente, spieva sa vo výšivkách a v pestrých formách ľudového kroja. Spieva v ozdobách vyrezávaných z dreva, rytých do kovu, spieva jemnosťou ľudovej architektúry a vyznačuje sa v tom i takými smelými formami, ako sú stavby drevených dedinských kostolov. Všetko, čoho sa tu ľud dotkol, nesie pečať jeho svojrázneho tvorivého ducha a vnímavej duše.

No bohatá reťaz írečitých prekvapení tým nie je vyčerpaná. Slovensko nie je len živou národopisnou rezerváciou, ale je i krajinou starobylej – ako i modernej – materiálnej a duchovnej kultúry. Jej počiatky tkvejú v diele slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí ho pred vyše tisíc rokmi zapojili do vývinu kresťanskej civilizácie a svojím pôsobením tu rozprúdili valný tok celej slovanskej kultúry.

I najnáročnejší milovník pokladov a pamiatok vedomej umeleckej tvorby tu nájde v mestách a mestečkách roztrúsené pravé klenoty, na ktoré nikdy nezabudne. Sú to kostolné pamiatky, chrámy ako celé múzeá, starobylé hrady a hradiská, stopy rímskeho panstva, stopy vysokej kultúry z doby slávy banských miest, šľachtické sídla, mnohé zámky a krásne letohrádky. Sama Bratislava, ktorá bola viac ako dve storočia korunovačným mestom, so svojimi palácovými ulicami, architektonickým bohatstvom, podobne ako iné slovenské mestá, je naplnená umeleckými pamiatkami, dielami majstrov a vzácnymi pamätníkmi histórie.

A jednako popri tom už hneď za samými bratislavskými bránami narazíte na neporušenú a vzácnu ľudovú kultúru. Ani víchrice, ktoré cez stáročia viali nad Slovenskom, ani nápory nepriateľských vojsk, revolúcie a roky ťažkej poroby nevedeli porušiť rýdzosť slovenskej ľudovej kultúry. Naopak, každá doba a každá udalosť sa šťastne odrazila ako obohacujúci prvok a podnet v tvorbe a vo výrazových formách nadaného slovenského národa.

Pre túto svoju bohatú členitosť a mnohotvárnosť je Slovensko i dnes krajinou objavov. Preto z roka na rok vzrastá príliv návštevníkov a cudzincov. Každý si tu príde na svoje: turista, ktorý sa opája krásou prírody, športovec, ktorý tu poľuje v lesoch a rybári v rybnatých riekach, táborí v prírode, lyžuje sa po dlhých, mnohokilometrových dráhach na horských hrebeňoch a takisto aj človek, ktorý tu hľadá osvieženie alebo zdravie v komfortných kúpeľoch svetovej povesti alebo v letných bytoch po slovenských mestách i dedinách.

A umelec? Umelec si zamiluje Slovensko najväčšmi, lebo mu bude nielen zdrojom nových poznaní, ale i zdrojom povznášajúcej jedinečnej inšpirácie. A pri tom všetkom, že Slovensko má takú pestrú a rozmanitú podobu, je krajinou slobody a zaiste každý sa tu uprostred pohostinného ľudu cíti doma a rád sa sem vracia ako do oázy zvláštnosti a krásy!

Z knihy Slovensko, Matica slovenská, Turčiansky Sv. Martin, 1938

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ