Kostol v Berlíne sa stane na čas moslimskou modlitebňou


23. mája 2020
  Krátke správy - Cirkev

V Berlíne je už toľko moslimov, že sa nezmestia do svojich modlitební. V rámci opatrení proti koronavírusu musia totiž dodržiavať odstupy. Na pomoc teda musia prísť kresťania, ktorým kostoly väčšinou zívajú prázdnotou, majú slabú natalitu a tak vzdať sa jedného kostola nepredstavuje pre nich problém.

Pomoc prichádza z evanjelického kostola sv. Marty, ktorý sa nachádza vo štvrti Kreuzberg, preslávenej po celom Berlíne dominanciou moslimského obyvateľstva, permanentnými nepokojmi a asociálnym chovaním prisťahovalcov. 

Moslimský imám vyjadril svoje veľké potešenie: „Je to skvelé znamenie a prináša to radosť v tejto kríze.“ Nepochybne je to pre moslimskú komunitu „skvelé znamenie.“ Otázne je, či je to skvelé znamenie aj pre komunitu kresťanskú. Taktiež by sa niekto mohol spýtať, či aj moslimské modlitebne budú poskytovať svoje priestory pre kresťanské bohoslužby.

Niektorí členovia moslimskej obce sa trochu pozastavili nad obrazmi a „hudobnými nástrojmi“, čím mali zrejme na mysli organ. Keďže zo západnej Európy poznáme desiatky prípadov keď sa kresťanské chrámy stali moslimskými mešitami, po tom ako kresťanom počet veriacich klesol natoľko, že im boli kostoly zbytočné, tak sa nemusíme obávať, že by obrazy a nástroje zostali v kostole (pokiaľ bude natrvalo mešitou) dlho.

Moslimských obradov sa zúčastnila aj protestantská farárka Monica Matthiasová. Vystúpila dokonca aj s príhovorom a ostentatívne pre noviny uviedla, že príhovor bol v nemčine. Načo však o tom hovoriť, pokiaľ sa prihovára k nemeckým občanom? Nemčina by mala byť predsa samozrejmosťou. Svoje nadšenie neskrývala: „A počas modlitieb som mohla hovoriť len áno, áno, áno, pretože máme tie isté starosti a chceme sa od vás poučiť.“ Je však otázne, či vzájomné poučovanie vyústi až do akceptovania imámok v moslimskej komunite, tak ako je tomu u farárok v komunite protestantskej.

BM

TASR