Košická omša za život v jezuitskom kostole bude za náhradných rodičov


19. novembra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Každomesačná košická Svätá omša za život bude tentoraz patriť členom veľkej pro-life rodiny, ktorými sú náhradní rodičia. Slávená bude 26. novembra 2020 v jezuitskom kostole v Košiciach na Komenského ul. 14. Aktuálne obmedzenia dovoľujú stretnúť sa členom pro-life rodiny na jednom mieste, Svätá omša bude prístupná aj na internete prostredníctvom facebookovej stránky kosicezazivot.sk.

V predprograme od 15:30 ponúknu organizátori viacero vstupov. S úvodným zamyslením vystúpi kňaz Dušan Škurla. O tom, čo je to náhradné rodičovstvo a ako sa stať náhradným rodičom bude hovoriť Veronika Prokopová, odborníčka na prípravu náhradných rodičov. Chýbať nebudú ani svedectvá náhradných rodičov (manželia Ivankovci a Vinarčíkovci).

Svätá omša sa začne o 16:30. Celebrantom bude Juraj Feník, ktorého rodičia sa rozhodli rozšíriť kruh biologickej rodiny o nových členov. Po Svätej omši budú kňazi k dispozícii na súkromnú modlitbu – predovšetkým náhradným rodinám a tehotným mamičkám.

Náhradní rodičia vytvárajú náhradné rodinné zázemie (krátkodobé, strednodobé alebo aj dlhodobé) pre dieťa, ktoré nemôže byť z rôznych dôvodov vychovávané svojimi rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Súd rozhoduje o vymedzení práv a povinností náhradných rodičov k dieťaťu.

Náhradnými rodičmi sa môžu stať osoby zapísané do zoznamu žiadateľov, ktoré absolvujú prípravu a splnia všetky podmienky uchádzačov o náhradnú rodinnú starostlivosť.

BK

Prosíme Vás o PODPORU! Pomôžte nám prebudiť SVEDOMIE Slovenska, brániť Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Christianitas.sk pomôžete aj jedným eurom. ĎAKUJEME!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299