Konzulka Maďarska poďakovala vladykovi Cyrilovi za starostlivosť o maďarských veriacich


31. marca 2021
  Krátke správy - Cirkev

Generálna konzulka Maďarskej republiky v Košiciach Ágota Heteyová poďakovala vladykovi Cyrilovi Vasiľovi za veľkú starostlivosť o maďarských veriacich, ktorú vyjadril vymenovaním osobitného synkela pre túto národnostnú skupinu. „Tým, že Eparchia Košice prvýkrát v histórii Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku menovala synkela pre maďarských veriacich v osobe otca Vojtecha Boháča, dala jasne najavo, že podporuje komunitu maďarsky hovoriacich veriacich a duchovnú starostlivosť o nich považuje za veľmi dôležitú. A maďarská vláda zakladá celú svoju politiku na podpore a posilňovaní kresťanských hodnôt v národe,“ povedala.

Generálna konzulka podčiarkla, že v tomto snažení sa úsilie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a maďarskej vlády stretáva a ukazuje tým istým smerom. Preto veľmi radi vyhoveli žiadosti maďarského synkela o technické vybavenie, ktoré bude slúžiť v týchto neľahkých časoch hlavne na to, aby veriaci, kňazi a farnosti ostali v čo najužšom kontakte.

Synkel Vojtech Boháč poďakoval za poskytnutý dar a vyjadril radosť nad pozitívnym prijatím správy o svojom menovaní na maďarských územiach. Vladyka Cyril Vasiľ takisto poďakoval generálnemu konzulátu za tento dar, ktorý v dnešných časoch viac ako inokedy predstavuje dôležitý komunikačný nástroj, ktorý umožňuje zástupcovi biskupa ostať v kontakte s kňazmi a veriacimi. Ako uviedol, týmto darom sa vyjadruje zámer podporovať spoločné kresťanské hodnoty a pomáha veriacim, nech žijú kdekoľvek, cítiť sa dobre, cítiť sa ako doma v cirkvi a v spoločnosti. Na záver všetci predstavitelia vyjadrili túžbu pokračovať v dobrých spoločných vzťahoch a vo vzájomnej spolupráci.

BK

Zdroj: KBS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!