Konzervatívny summit Bratislava 2021 – Ľudia, myšlienky, vízie a skutočnosť, II. časť - Christianitas

Konzervatívny summit Bratislava 2021 – Ľudia, myšlienky, vízie a skutočnosť, II. časť

Branislav Krasnovský a Branislav Michalka
23. septembra 2021
  Politika

Zdroj: SLH

pokračovanie I. časti a dokončenie

Diktatúra liberalizmu

Liberálny mainstream, uviedol minister, presadzuje vlastnú diktatúru a „pravdou je to, že práve liberáli sú tými, ktorí najviac vylučujú. Keď s nimi niekto nesúhlasí, okamžite ho označia za netolerantného a protieurópskeho.“ Takýto prístup považuje Péter Szijjártó za neprijateľný a kladie ho do protikladu s minulosťou, kedy bola EÚ silná a úspešná, pretože jednotlivé štáty stavali na princípoch kresťanských hodnôt a patriotizmu.

Keď odmietame migráciu, tak sme nehumánni a prirovnávajú nás k najtemnejším diktatúram 20. storočia. Keď nechceme spoločné dane, sme nesolidárni. Keď hovoríme, že je dôležitá rodina, tak vraj nepodporujeme spoločnosť. A keď hovoríme, že je dôležitý národ, tak sa nám smejú,“ povedal maďarský minister na adresu európskeho liberálneho establišmentu. Liberálny mainstream chce podľa neho zamlčať aj skutočnosť, že kresťanstvo je v súčasnosti najviac napádaným náboženstvom na svete!

Predstavu fungujúceho konzervativizmu maďarský minister zahraničných vecí ilustroval na krokoch maďarskej vládnej politiky v jednotlivých sektoroch. V ekonomickej oblasti Maďarsko umožňuje pracovať každému kto má záujem, presadzujú sa nižšie dane pre firmy i pre ľudí a aj finančná a rozpočtová zodpovednosť. V bezpečnostnej oblasti Maďari kladú dôraz na ochranu štátnych hraníc a podporu národnej suverenity. V oblasti rodinnej politiky zdôraznil, že Maďari chápu rodinu ako spoločenstvo otca ako muža, matky ako ženy a detí. Maďarsko takisto kladie dôraz na podporu rodín, v Maďarsku sú samozrejmosťou bezplatné škôlky, finančná podpora a daňové zvýhodnenia pre mladé rodiny.

Svoj prejav uzavrel Péter Szijjártó výzvou k obyvateľom strednej Európy, ktorí musia mať dôveru vo vlastné sily a nemajú si nechať od nikoho, aby ich školil z demokracie a vnucoval im predstavu slobody. Stredoeurópania si dokázali vybojovať slobodu, nezávislosť, suverenitu a takisto demokraciu. V dnešnej dobe okrem toho je podľa Szijjártóa stredná Európa, konkrétne krajiny V4 najrýchlejšie sa rozvíjajúcou oblasťou v EÚ. „Na rozdiel od Západu majú Stredoeurópania jasnú myseľ a tú dokážu aj poskytnúť“ uviedol doslovne Péter Szijjártó.

Úvod a vystúpenie Pétera Szijjártóa si môžete pozrieť tu:

Po skončení úvodných príhovorov sa pristúpilo k debatám v rámci jednotlivých záujmových podskupín, ich súčasťou bola aj široká a podnetná diskusia.

Politický panel moderoval komentátor denníka Postoj Lukáš Krivošík, diskutovali Rónán Mullen, írsky senátor, líder politickej strany Human Dignity Alliance (HDA), Bartłomiej Piotr Wróblewski, štátny tajomník za poľskú vládnu stranu Právo a spravodlivosť (PiS), Jiří Čunek, český senátor (KDÚ-ČSL), Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja a predseda KDH.

V rámci tohto panelu sa debatovalo na rôzne témy. Prečo je dnes obzvlášť dôležité brániť suverenitu členských štátov a odmietnuť pokračujúce snahy centralizovať Európsku úniu? Ako brániť kresťanský koncept ľudskej dôstojnosti a inštitúciu ako rodina či národ proti liberálnym deformáciám? Ako by mali konzervatívni politici odpovedať na súčasnú covidovú krízu? Kde je správna rovnováha medzi laxnosťou a prehnanými reguláciami, ktoré obmedzujú naše občianske a náboženské slobody?

Diskusiu v rámci tohto panelu si môžete pozrieť tu:

Kultúrny panel (moderoval šéfredaktor denníka Štandard Jaroslav Daniška), diskutovali: Ján Čarnogurský, advokát, disident, bývalý podpredseda federálnej vlády a bývalý predseda slovenskej vlády, exminister spravodlivosti, zakladateľ a bývalý predseda KDH, Valeriu Ghilețchi, podpredseda moldavského parlamentu, člen predsedníctva ECPM, baptistický pastor, Tymoteusz Zych, rektor Kolégia Intermarium vo Varšave, viceprezident inštitútu pre právnu kultúru Ordo Iuris.

V rámci tohto panelu odzneli otázky typu: V čom spočíva špecifická identita strednej Európy, ktorú treba rozvíjať a zachovať pre ďalšie generácie? Ako môžu Stredoeurópania napomôcť ochrane kresťanského dedičstva Európy? Aké sú najväčšie výzvy dneška pre európsku kultúru (napr. strata zmyslu pre dôstojnosť každého človeka, strata zmyslu pre manželstvo, rodinu a chápanie národa, agresívny sekularizmus ako norma verejného života, nové ľavicové ideológie…) a ako im čeliť?

Diskusiu v rámci tohto panelu si môžete pozrieť tu:

Panel o ľudských právach (moderovali redaktor denníka Štandard Michal Čop a Karolína Pawlovská z Collegia Intermarium), diskutovali: Tomasz Herbich, zástupca šéfredaktora týždenníka Teologia Polityczna, Kamila Bendová, česká matematička, disidentka, aktivistka, manželka Václava Bendu, František Neuwirth, lekár, konzultant, syn Antona Neuwirtha, Imre Molnár, historik a predseda Maďarského inštitútu na Slovensku.

V rámci tohto panelu odzneli takisto viaceré témy, vrátane upierania ľudských práv deťom v prenatálnom štádiu vývoja; debatovalo sa tiež o aktivitách Inštitútu sv. Jána Pavla II. v obrane ľudských práv a ponímaní konzervatívnych hodnôt v tejto inštitúcii, o filozofických a teologických dimenziách politiky. František Neuwirth predstavil prácu svojho otca Antona Neuwirtha i jeho humanistický odkaz dnešnej spoločnosti i postoj ku konzervatívnym hodnotám. Načrtol morálny profil katolíckeho politika, ktorý presadzoval aj jeho otec.

Diskusiu v rámci tohto panelu si môžete pozrieť tu:

Panel o politickom líderstve (k 100. výročiu narodenia Antona Neuwirtha), diskutovali: András Lánczi, maďarský filozof a politológ, profesor na Korvínovej univerzite v Budapešti a rektor Inštitútu pre politické štúdiá, David Engels, belgický profesor filozofie a histórie, Institute for Western Affairs, Grégor Puppinck, Francúzsko, riaditeľ Európskeho centra pre právo a spravodlivosť (ECLJ) a zástupca Svätej stolice v komisiách pri Rade Európy, Patrik Daniška, právnik, vedie Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.

V rámci tohto panelu odzneli otázky typu: Aký je odkaz Antona Neuwirtha, Václava Bendu, či Jána Pavla II. pre dnešných konzervatívnych lídrov? Aké cnosti má mať konzervatívny katolícky politik a ako ich tieto osobnosti reprezentovali? Aké výzvy by tieto osobnosti dnes vnímali ako najvážnejšie a ako by na ne odpovedali? Ako napomôcť výchove kresťanských politických elít, ktoré sa aj vo verejnom živote jasne postavia na ochranu dôstojnosti každého človeka vrátane nenarodených, za rodinu vychádzajúcu z manželstva muža a ženy, za obranu kresťanského chápania národa a všeobecne na obranu kresťanstva v spoločnosti?

Diskusiu v rámci tohto panelu si môžete pozrieť tu:

Ako ďalej?

Pilotný ročník Konzervatívneho summitu priniesol množstvo podnetných otázok a v jednotlivých diskusných príspevkoch aj množstvo rôzniacich sa odpovedí. Je zrejmé, že samotná európska konzervatívna scéna je rozdelená a to tak nábožensky, ideologicky ako aj národne. Tento chaos je výsledkom nielen moderného sekularizmu a národnej identifikácie v 19. storočí, ale predovšetkým je výsledkom straty jednotiaceho princípu, ktorým bola až do obdobia protestantskej revolúcie celoeurópska katolícka viera.

Bez tejto jednotiacej viery je snaha konzervatívcov, akokoľvek úprimná, odsúdená na neúspech a ohrozená tým, že pokiaľ jej miesto zaujme čisto pohanská vízia, konzervatívne elementy naberú pohanskú dimenziu a výsledkom síce bude spoločnosť rešpektujúca určitú základnú prirodzenosť, avšak nemajúca akýkoľvek rozmer kresťanskej lásky k blížnemu a morálnej autonómie človeka voči štátu a národu.

Množstvo rečníkov a diskutujúcich na tomto summite, patrilo práve ku skupine, u ktorej absentuje tento druh poznania, čo dodalo tomuto pilotnému ročníku skôr charakter určitého názorového bazáru, než miesta, kde sa zásadným spôsobom určujú strategické myšlienkové línie do budúcnosti. Pretože táto budúcnosť je možná len v rámci renovácie autentického katolicizmu, na ktorom vyrástla Európa a bez ktorého sa premení na smetisko dejín.

Každopádne tento prvý ročník treba privítať ako výzvu a udalosť, ktorá by v budúcnosti mohla na Slovensku zohrávať úlohu každoročného formujúceho faktora, ovplyvňujúceho novú nastupujúcu generáciu autentických slovenských konzervatívcov, ktorí však nesmú svoju budúcnosť vidieť striktne v úlohe obhajcov nadnárodného európskeho molocha, ani v obhajobe pochybných ľudských práv rôznych vykonštruovaných minorít, ale v boji za kresťanskú Európu. Či menšiu ako je dnešná, alebo nie, to ukáže čas, každopádne kresťanskú.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!