Arcibiskup spochybňuje ľudskú bytosť od počatia


26. júna 2020
  Krátke správy - Cirkev

Kontroverzný, liberálny a modernistický washingtonský arcibiskup W.D.Gregory, ktorý protestoval aj proti návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa vo Washingtone zašiel už príliš ďaleko. Tvrdí totiž, že ľudská bytosť je ľudskou bytosťou až od narodenia. Jeho liberálne a modernistické chápanie pojmu ľudskej bytosti je v rozpore s Katechizmom katolíckej Cirkvi.

Katechizmus katolíckej Cirkvi, paragraf 2270 hovorí úplne jasne: Ľudský život treba absolútne rešpektovať a chrániť už od chvíle počatia. Ľudskej bytosti už od prvej chvíle jej jestvovania treba priznať práva osoby, medzi ktorými je nedotknuteľné právo každej nevinnej bytosti na život. „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, posvätil som ťa“ (Jer 1,5) „Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme“ (Ž139,15).

Pápež Ján Pavol II. sa vo svojej encyklike „Evangelium vitae“ takisto jednoznačne vyjadril aj o tom, že práva ľudskej bytosti je potrebné chrániť od chvíle počatia. Slová arcibiskupa W.D.Gregoryho sú v úplnom rozpore s učením katolíckej Cirkvi. Je smutné, keď v čele Cirkvi stoja modernisti typu W. D. Gregoryho, pre ktorých ochrana nenarodených detí nepredstavuje prioritu.

Arcibiskup W.D. Gregory mal v USA vždy blízko demokratom a najmä Clintonovcom. Hillary Clintonová je známou v USA svojou podporou potratov.

BK