Koniec katolicizmu v Španielsku? Len 19,5 % Španielov sú praktizujúci katolíci - Christianitas

Koniec katolicizmu v Španielsku? Len 19,5 % Španielov sú praktizujúci katolíci

pch24.pl
26. apríla 2020
  Cirkev

Podľa prieskumu, ktorý na prelome marca a apríla 2020 uskutočnilo Centrum pre sociologický výskum v Madride, sa v Španielsku ku katolicizmu hlási menej ako 2/3 Španielov. Za katolíkov sa považuje len 61,2 % obyvateľov krajiny.

Centrum pre sociologický výskum v Madride vykonal prieskum na vzorke 3 000 Španielov. Respondentov sa v dotazníkoch podrobnejšie pýtali aj na bližšie aspekty ich vierovyznania a praktizovanie viery.

Z uvedeného počtu 3 000 respondentov sa 19,5 % Španielov označilo ako praktizujúci katolíci, 41,7 %  Španielov sa označilo ako nepraktizujúci katolíci, 13,5 % Španielov sa označilo za ateistov, 11,5 % Španielov vyjadrilo, že má k viere indiferentný vzťah. 11,1 % Španielov sa označilo ako agnostici a 1,8 % sa považuje za nekresťanských veriacich. 0,9 % respondentov odmietlo na otázky odpovedať.

V marci 2020 teda Španielsko v porovnaní s predchádzajúcim výskumom spred piatich rokov zaznamenalo pokles počtu katolíkov o 5,4 %.

Klesajúci trend počtu katolíkov rastie od roku 2005, vtedy sa takmer 80 % Španielov považovalo za katolíkov. Socialisti a liberáli v Španielsku však podporujú neriadenú imigráciu, do Španielska prichádza každoročne obrovské množstvo moslimov z Afriky, ktorí sa v Španielsku usadzujú, takže demograficky sa štruktúra španielskej spoločnosti cielene a dlhodobo mení.