Zasvätenie Ruska a kniha „Fatima – Posolstvo tragédie či nádeje?“ spoznaj fatimské tajomstvá - Christianitas

Zasvätenie Ruska a kniha „Fatima – Posolstvo tragédie či nádeje?“ spoznaj fatimské tajomstvá


16. marca 2022
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj: archív christianitas.sk

Pri príležitosti zasvätenia Ruska a Ukrajiny Najsvätejšiemu Srdcu Panny Márie pápežom Františkom si môžete objednať knižku s názvom Fatima – Posolstvo tragédie či nádeje, ktorá hovorí o udalostiach v priebehu niekoľkých mesiacov roku 1917, ktoré sa diali v malom portugalskom mestečku Fatima.

Autorom 100-stranového dielka je Antonio Augusto Borelli Machado z Brazíllie, ktorý je čestným členom Mariánskej akadémie. Ku knižke tiež zdarma dostanete aj pekný drevený ruženec ako pripomienku toho, že Nebeská Pani si najviac želala, aby sa ľudia modlili práve modlitbu sv. ruženca, ktorý má v duchovnom boji tie najväčšie účinky.

Knižka je plná pútavých informácií, ale i zaujímavých celostranových fotografií, posolstiev Panny Márie a obsahuje dokonca aj prehľadnú mapku Portugalska.

Fatima – Posolstvo tragédie či nádeje je plná podrobností o udalostiach, ktoré na počiatku 20. storočia otriasli svetom. Oboznamuje čitateľov s malou Luciou, ktorej sa v horách Pyrenejského polostrova začal najprv zjavovať Boží anjel, aby ju pripravil na to, čo malo prísť. Knižka sprostredkúva jeho slová, ktoré vyriekol pri každom z troch zjavení a obsahuje tiež Luciine vlastné poznámky k tomu, ako sa počas týchto nadprirodzených a mystických zážitkov cítila. Napríklad zapísala:

Neviem prečo, ale zjavenie Panny Márie malo na nás úplne iné účinky. Tá istá hlboká radosť, ten istý mier, také isté šťastie, ale miesto telesnej únavy sme pociťovali nesmiernu životaschopnosť, namiesto skleslosti v Božej prítomnosti jasot a radosť, namiesto ťažkostí v rozprávaní určité nadšenie z nadobudnutej výrečnosti.

V ďalších kapitolách nasleduje podrobné rozprávanie toho, čo nasledovalo, keď sa deťom zjavila sama Nebeská Panna. Knižka obsahuje doslovné prepisy rozhovorov detí s Pannou Máriou, ktoré sú prekvapivo obsiahle a prinášajú informácie málo známe, či nepovšimnuté. Rozhovory sú písané štýlom, akoby šlo o doslovný prepis z nejakej pásky, či CD nosiča. Ide pritom o priame spomienky sestry Lucie, ako si ona sama spomínala na jednotlivé nezabudnuteľné stretnutia.

Zdroj: archív christianitas.sk

Knižka ďalej polemizuje o možných dôsledkoch vyplývajúcich pre Cirkev aj pre svet zo správ. „Prakticky všetci,“ píše A. A. Borelli, „ktorí poznajú Fatimu, dospeli k presvedčeniu, že by toto miesto (o tom, že sa v Portugalsku viera zachová) mohlo poukazovať na celosvetovú krízu viery.“ Je zrejmé, že sú tieto informácie pre dnešnú spoločnosť mimoriadne aktuálne.

Táto kvalitne spracovaná knižka rozpráva tiež o ďalších správach a písomnostiach od Lucie, ktoré spísala už ako mníška dávno po udalostiach z jej detstva. Lucia nám vlastne približovala, čo presne si Panna Mária od pápeža a veriacich žiada. Dočítame sa aj o ďalších víziách detí, či o smrti Hyacinty a Františka. Knižka na záver konštatuje, že z vízií Pána Ježiša sestry Lucii vyplynulo, že náš Pán nebol spokojný so zasväteniami zo 40. rokov. O zasväteniach pápeža sv. Jána Pavla II. uvádza:

Ján Pavol II. zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie dvakrát.

Vrúcne sa spolu modlime, aby zasvätenie Ruska vykonané pápežom Františkom 25. marca Nebo konečne uspokojilo.

Knižku Fatima – Posolstvo tragédie či nádeje od A. A. Borelliho si môžete objednať zadarmo na tomto odkaze: https://fatimapreslovensko.sk/.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!