Kňaza prepojeného s Medžugorie exkomunikovala Kongregácia pre náuku viery


24. októbra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Kongregácia pre náuku viery vydala dekrét, v ktorom uvádza, že bývalý františkánsky kňaz Tomislav Vlašić a duchovný sprievodca medžugorských vizionárov, je v stave exkomunikácie. Správa diecézy Brescia, kde bývalý františkán žije, informovala, že Vlašić svojim správaním a hlásaním učenia porušuje cirkevné spoločenstvo a ukazuje neposlušnosť voči cirkevným autoritám.

Najväčší obhajca údajných mariánskych zjavení v Medžugorie v Hercegovine, sa staral o šesť detí, ktorým sa mala od roku 1981 zjavovať Božia Matka. V roku 2008 mu Kongregácia pre náuku viery nariadila, aby sa presťahoval do kláštora v severnom Taliansku a ukončil všetky kontakty so Spoločenstvom Kráľovnej pokoja, ktoré založil. Kongregácia ho vtedy obvinila zo „šírenia pochybného učenia, manipulácie svedomia, podozrivej mystiky, neposlušnosti a porušovania celibátu“, pretože mal dieťa s rehoľníčkou.

V roku 2009 bol Vlašić zbavený Benediktom XVI. rehoľných sľubov. Pápež mu zakázal vykonávať akúkoľvek formu apoštolátu a vykonávať duchovné vedenie. Bolo mu zakázané publikovať náboženské texty a najmä komentovať „fenomén Medžugoria“.

Aktuálna exkomunikácia bola vyhlásená 15. júla 2020. Príčinou bola skutočnosť, že Vlašić nedodržal zákazy, ktoré mu boli uložené pod hrozbou exkomunikácie. V komuniké sa píše: „celé roky v diecéze Brescia a inde pokračoval v apoštolských aktivitách s jednotlivcami a skupinami, ako aj prostredníctvom elektronických mediálnych konferencií. … Vystupoval ďalej ako rehoľník a kňaz katolíckej Cirkvi, simulujúc udeľovanie neplatných sviatostí.“ Tým „spôsobil vážny škandál medzi veriacimi, páchaním skutkov, ktoré vážne poškodili cirkevné spoločenstvo a poslušnosť voči cirkevnej autorite.“

Podľa exkomunikačného dokumentu nemôže Vlašić slúžiť sv. omšu a iné verejné bohoslužby, sviatosti a svätenia, nesmie ani prijímať sviatosti a vykonávať nejaké cirkevné funkcie. Ak by sa chcel zúčastniť na slávení Eucharistie, alebo akejkoľvek verejnej bohoslužbe, malo by sa mu v tom zabrániť alebo prerušiť liturgické konanie.

Je neuveriteľné, že po všetkých škandáloch a preukázaní manipulácie s údajným zjavením sa ešte stále tolerujú aktivity okolo Medžugoria. Pochybná osoba františkána Vlašića je dostatočným dôvodom na to, aby každý, kto si chce uchovať zdravý rozum a kritický odstup, pochopil, že obhajovať údajné zjavenie len pre to, že „prináša plody“ je scestné. Nakoniec sa totiž ukážu skutočné „plody“ tohto údajného zjavenia, ktoré budú rovnako trpké ako exkomunikácia bývalého kňaza Tomislava Vlašića.

BM

Zdroj: KAI