Kňaz Ivan Barus z Dojča volá po spoločných eucharistických požehnaniach


21. januára 2021
  Krátke správy - Cirkev

Dôstojný pán Ivan Barus z Dojča sa obrátil na svojich spolubratov kňazov s pokornou prosbou o uskutočnenie spoločných kňazských a eucharistických požehnaní pre Slovensko. Podľa jeho slov sa nachádzame vo veľkej skúške fyzického zdravia a našej katolíckej viery. Slováci sa dnes nachádzajú v duchovnom zápase medzi silami temnoty a Božím kráľovstvom. Výsledok tohto duchovného zápasu bude závisieť od toho, čo kňazi a veriaci urobia.

Otcovia exorcisti podľa slov Ivana Barusa uvádzajú, že duchovia temnoty chcú využiť túto situáciu na to, aby ničili vieru, uzatvárali srdcia v duchovnej izolácii a za každú cenu pretrhli vzťahy veriacich s Bohom. Chcú využívať chorobu, stav fyzickej a duchovnej slabosti, nemožnosť prijímať štandardne najsvätejšiu Eucharistiu a pristupovať k svätej spovedi. Chcú zobrať každú nádej, nastoliť beznádej a stav opustenosti a definitívnej rezignácie. Chcú definitívne odviesť od Boha najmä zomierajúcich, ku ktorým sa v mnohých prípadoch nemôže dostať kňaz. V súčasnosti je obrovské množstvo tých, ktorí k dosahovaniu svojich cieľov používajú okultné skryté mocnosti. Sily temna sú odpútané z reťaze.

Kňazi sú tí, kto stojí v prvej línii duchovného boja o ľudské duše (Ef 6,12). Lampu nemožno položiť pod mericu (Mk 4,21). Kňazi dostali moc posväcovať, moc vyučovať a moc riadiť. Kňazi dostali účasť na Kristovom kňazskom, prorockom a kráľovskom úrade. Dostali účasť na moci Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Kňazi majú veľkú moc a veľa bude záležať od toho, čo kto v hodine skúšky urobí. Ozýva sa čoraz viac hlasov, ktoré tvrdia, že táto kríza nie je prioritne krízou zdravotnou, ale má veľmi hlboké duchovné korene.

Dôstojný pán Ivan Barus uviedol, že v posledných mesiacoch trávi veľa času v modlitbe pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Čoraz viac cíti pozvanie k tomu, aby kňazi viac a viac a s čoraz väčšou dôverou využívali Pánov dar kňazstva a udeľovali v hojnej miere eucharistické požehnania pre Slovensko a svet.

Vo svojom liste dôstojný pán Ivan Barus uviedol, že by chcel pokorne pozvať všetkých kňazov k iniciatíve žehnať našu milovanú vlasť a Slovensko každý deň, či už o 12:00 hodine – napoludnie alebo o 24:00 hodine – o polnoci, kňazským a eucharistickým požehnaním pri zachovaní náležitých predpisov.

Podrobné informácie o aktivitách dôstojného pána Ivana Barusa si môžete nájsť tu .

BK

Zdroj: iniciatíva vdp. Ivana Barusa

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!