Keď príde súdny deň, bude dôležité čo sme robili


14. januára 2021
  Pokladnica viery

Ale pretože mnohí sa väčšmi usilujú mnoho vedieť, než dobre žiť, často blúdia a neprinášajú takmer nijaké ovocie alebo len nepatrné. Keby toľkú usilovnosť vynakladali na vykorenenie hriechov a na zakorenenie cností, ako na učené hádky, nebolo by toľko zla a pohoršenia medzi ľudom a toľko nezriadeností v spoločenstvách.

Iste, keď príde súdny deň, nebudú sa nás pýtať, čo sme čítali, ale čo sme robili, nie ako pekne sme hovorili, lež ako nábožne sme žili. Povedz mi, kde sú teraz všetci tí páni a učitelia, ktorých si dobre poznal, kým ešte žili a leskli sa svojou vedou?

Tomáš Kempenský, O nasledovaní Krista