Svätec týždňa - Christianitas

Svätec týždňa

Sv. Melor, mučeník

Životopisné údaje Británia, terajšie Anglicko, bola podrobená Rímskej ríši už za cisára Claudia, (panoval od roku 41 do 54 po Kristu Pánu), a keď sa kresťanská viera šírila po...

Sv. Justína, panna a sv. Cyprián, mučeníci

Životopisné údaje V meste Antiochia, v ázijskej krajine Pisidia, žil ku koncu 3. storočia po Kristu bohatý pohanský žrec (kňaz) menom Dusius. Narodila sa mu dcéra, ktorú nazval Justína....

Sv. Lambert, biskup a mučeník

Životopisné údaje Sv. Lambert sa narodil roku 635 v meste Maastricht (dnešné Holandsko) vznešeným a bohatým rodičom, ktorí sa vyznačovali veľkou štedrosťou k svojim blížnym. Jeho rodičmi boli Aper...

Sv. Pulcheria, cisárovná

Životopisné údaje Rímske cisárstvo spravoval do roku 408 Flavius Arcadius, ktorý so svojou manželkou Eudoxiou splodil štyri dcéry: Flavillu (tá pravdepodobne zomrela v ranom veku), Pulcheriu, Arcadiu, Marinu a...

Sv. Regina, panna a mučenica

Životopisné údaje V meste Autun v Burgundsku žil začiatkom 3. stor. rímsky sudca, horlivý pohan. Okolo roku 235 porodila mu manželka dcéru a zomrela hneď po pôrode. Zarmútený manžel...

Sťatie sv. Jána Krstiteľa

Životopisné údaje Dňa 24. júna slávi sv. Cirkev deň narodenia sv. Jána Krstiteľa, pamiatku jeho sťatia však 29. augusta, lebo on bol posledný a najväčší z prorokov Starého zákona,...

Sv. Jana de Chantal, rehoľníčka

Životopisné údaje Sv. Jana Františka de Chantal sa narodila 28. januára roku 1572 vo francúzskom meste Dijon vznešeným a cnostným rodičom. Jej otec bol Benignus Frémyot, predsedajúci snemu v...

Sv. Eusebius, kňaz a mučeník

Životopisné údaje O sv. Eusebiovi rozprávajú cirkevné dejiny, že to bol veľmi nábožný kňaz v Ríme a že svoj život riadil podľa príkladu apoštolov. Horlil pre česť Božiu a...

Sv. Zuzana, panna a mučenica

Životopisné údaje Sv. Zuzana narodila sa okolo roku 280 A. D. urodzeným kresťanským rodičom v Ríme. Jej otec volal sa Gabinus a bol bratom pápeža Gaia, ktorý od roku...

Sviatok sv. Petra v okovách

Životopisné údaje Od najstarších čias slávi sv. Cirkev pamiatku okov, ktoré nachádzajú sa v rímskom chráme «San Pietro in Vincoli», a ktorými raz knieža apoštolov, sv. Peter v Jeruzaleme...

Sv. Kristína, panna a mučenica

Životopisné údaje Sv. Kristína narodila sa na konci 3. stor. v mestečku Tyre na ostrove jazera Bolsena, v provincii Viterbo v dnešnom strednom Taliansku. Jej otec Urban pochádzal zo...

Sv. Alexius z Ríma, vyznávač

Životopisné údaje Ako veľmi môže zbožný človek seba zaprieť a akú neobyčajnú duševnú silu môže prejavovať, toho živý príklad obdivujeme pri svätom Alexiovi z Ríma. V polovici 4. stor....

Sv. Ján Gualbert, zakladateľ rádu

Životopisné údaje V talianskej Florencii žila na konci 10. storočia zemanská rodina Gualbertovcov. Otec rodiny bol vysokopostavený úradník pri vojsku. Roku 985 narodil sa mu syn, ktorý pri sv....

Sv. Heliodorus z Altina

Životopisné údaje Svätý Heliodorus, rodom Dalmatínec, uzrel svetlo života medzi rokmi 330 a 340 A. D. a bol biskupom v Altine. V mladom veku prišiel do Itálie, a s...

Sv. Ján a Pavol, mučeníci

Životopisné údaje Constantia, dcéra cisára Konštantína Veľkého, bola na orodovanie sv. Agnesy zbavená nebezpečnej choroby a učinila sľub večného panenstva. Od toho času žila utiahnuto v Ríme. Na svojom...

Sv. Silverius, pápež a mučeník

Životopisné údaje Po smrti svätého pápeža Agapeta bol 8. júna (niekde sa uvádza 1. júna) roku 536 pričinením gótskeho kráľa Teodata zvolený za pápeža Silverius. Silverius, známy pre svoje...

Sv. Ján Gonzáles

Životopisné údaje V meste San Facundo (dnes Sahagún), v španielskom kráľovstve León žil Ján González a jeho manželka Sancia Martinez, ktorí patrili k slávnemu rodu Castrillovcov. Bohatí a zbožní...

Sv. Norbert, biskup a vyznávač

Životopisné údaje V mestečku Xanten, v Severnom Porýní-Vestfálsku, narodil sa roku 1080 nemeckému grófovi Heribertovi z Gennepu, pokrvnému príbuznému cisára Henricha IV. a princeznej Hedvige z vojvodského domu Lotringov...

Sv. Maximín, biskup Triersky

Životopisné údaje 29. mája Cirkev svätá slávi pamiatku aj sv. Maximína, biskupa z Trieru (starší historický slovenský názov – Trevír). Na začiatku roku 336 prišiel do Trieru pri Rýne...

Sv. Júlia, panna a mučenica

Životopisné údaje Vandalský kráľ Genserich, ariánsky bludár, prenasledoval sv. Cirkev. Celé rímske okolie obrátil na púšť svojimi hordami, štrnásť dní drancoval samotné mesto, všetky bohatstvá si pobral a len...

Sv. Félix z Cantalice, rehoľník

Životopisné údaje Svätý Félix sa narodil roku 1513 v stredotalianskom meste Cantalice v Apúlii. Jeho rodičia boli chudobní, ale veľmi počestní a nábožní. Do školy ho nemohli posielať, ale...

Sv. Mamert, biskup

Životopisné údaje Sv. Mamert, o ktorého mladosti nič nie je známe, pochádzal pravdepodobne zo vznešenej francúzskej rodiny. Po smrti svojej manželky stal sa kňazom a bol nakoniec, a síce...

Sv. Sigismund, burgundský kráľ

Sv. Sigismund bol syn burgundského kráľa Qundebalda, ktorý bol arián. Sigismund bol však v pravej kresťansko-katolíckej viere od sv. Avita, biskupa Viennenského vyučený a potom aj pokrstený. Roku 516...

Sv. Peregrín

Životopisné údaje Sv. Peregrín sa narodil roku 1260 po Kr. v meste Forli, v Taliansku. Bol jediným synom vznešených rodičov. Ako nedospelý mládenec sa zúčastnil so skutočným talianskym zápalom...

Sv. Hermenegild, mučeník

Životopisné údaje V časoch, v ktorých sv. Hermenegild žil a umučený bol, panovalo v mnohých krajinách bludárstvo ariánske. Ariáni – tak sa nazývali po Ariovi, pôvodcovi tej krivej viery...

Sv. Albert, patriarcha Jeruzalemský

Životopisné údaje Albert sa narodil okolo roku 1150 v Castro di Gualteri v Taliansku z rodičov šľachtických, ktorí ho hneď od malička dali učiť všelijakým vedomosťami; no on najradšej...

Sv. Hugo, biskup

Životopisné údaje Sv. Hugo narodil sa roku 1053 v Chateau-Neuf vo Francúzsku. Otec jeho menoval sa Odilo a bol vojenským dôstojníkom, vynikal mnohými krásnymi cnosťami kresťanskými. Matka Hugova bola...

Sv. Cyril Jeruzalemský

Životopisné údaje Sv. Cyril, biskup a patriarcha jeruzalemský, učeným a svätým svojím životom obrátil na seba pozornosť celého katolíckeho sveta, ako muž, ktorý čistú kresťanskú vieru slovom i písmom...

Sv. Julián, mučeník

Životopisné údaje Sv. Julián sa narodil v meste Anazarba v Kilíkii. Jeho otec bol pohan, matka však bola pobožná kresťanka, ktorá syna svojho od útleho detstva vyučovala v spásonosnom...

Sv. Meletius, biskup

Životopisné údaje Nešťastia, ktoré hrozia človeku zvonka, ako oheň, voda, dravé zvery, nie sú tak veľké, ako nešťastia, ktoré napádajú nás zvnútra, napr. rozličné choroby; lebo kým následkom vonkajších...