Pokladnica viery - Christianitas - Strana 7

Pokladnica viery

Jediného Boha treba uctievať, pre večné aj časné dobro

Boh tak viedol židovský národ, aby od vecí nižších, každodenných prechádzal k veciam vyšším, božským. Proroci sľubovali pozemské šťastie a hojnosť na zemi, aby sa takými darmi udržiavala viera v jediného Boha, kým nedôjde ľud k vyššiemu stupňu viery. Každý musí potvrdiť, že všetky dobrodenia, ktoré môžu ľudia alebo...

Vplyv kňaza ako duchovného vodcu

Niekedy sa ukazuje vo farnosti alebo v misii vplyv kňaza, ktorý nebol len obyčajným poskytovateľom absolúcie, niekoľko pokolení. Môžeme uviesť mnoho miest, ktoré boli pravými ohniskami nadprirodzeného života uprostred všeobecnej vlažnosti, pretože mali horlivého, múdreho a skúseného duchovného vodcu. Aký údiv budia napr. početné kresťanské rodiny, ktoré boli asi pred pol...

Ukrižovaný Kristus ako duchovná kniha

Ukrižovaný Kristus má byť katolíkom ako duchovná kniha, ktorú musia stále čítať a učiť sa z nej cnostiam. Ukrižovaný Kristus je právom označovaný ako kniha života. Na svete existuje množstvo kníh, ale žiadna tak dobre nenaučí človeka nenávidieť hriech, ako rozjímanie o Kristovom utrpení. Niektorí ľudia, ktorí sa vydávajú...

Poznaj vlastnú dušu!

Aký poľutovaniahodný stav: hociktorý dnešný študent pozná okolie americkej Aljašky a bezchybne vymenuje prítoky Jang ce-ťiangu v Číne, ale nepozná svoju vlastnú dušu! Lebo keby ju poznal, musel by sa zhroziť nad úžasnými pralesmi, v ktorých si tak bujne žijú krvilačné – ba mnohé životy ničiace – dravce nespútaných...

Dobrovoľná chudoba a jej tri stupne

Svätí a učitelia duchovného života spomínajú tri stupne chudoby. Na prvom sú tí, čo navonok opustili veci tohto sveta, ale vôľou ich neopustili, majú ich radi. O týchto sme povedali, že nie sú skutočnými rehoľníkmi, ale len zdanlivými… Na druhom stupni chudoby stoja tí, čo i navonok i vôľou opustili veci tohto sveta...

Zázraky, ktoré Boh učinil prostredníctvom anjelov

Na svete sa deje veľa divných vecí. Niektoré pomocou zlých duchov, iné prostredníctvom anjelov, aby sa upevnila viera v Boha. Ľudia si väčšmi všímajú, hoci nepatrné, no najmä neobyčajné veci, avšak stvorenie sveta, ktoré je veľkým zázrakom, si takmer nevšímajú. Ba aj stvorenie človeka je iste nevšedným zázrakom. Pravda,...

Cirkev ako obraz pravdy a večného života

Kňazi sa často nechávajú úplne zaujať všelijakými funkciami svojho povolania a len nedostatočne sa venujú hlavnej veci, aby si totiž pripravili určitý počet vybraných duší pre veľkú agitáciu dobrým príkladom. Môžeme sa potom čudovať, že vo Francúzsku tri štvrtiny mužov (a u mnohých iných národov ešte viac) zostávajú ľahostajnými a že v Cirkvi...

Čo má katolík robiť, ak bol v duchovnom boji zranený?

Ak bol katolík v duchovnom boji zranený, to znamená, že sa dopustil nejakého hriechu, alebo zo slabosti či z úmyslu a svojej zlej vôle, nech nepodlieha hlbokému zármutku a bráni sa nepokoju mysle. Nech sa okamžite obráti k Bohu a pokorne a dôverne ho požiada o pomoc. Nech si...

O povinnosti byť trpezlivý

Neobmedzuj hranice trpezlivosti len na znášanie niektorých krívd – všetko musíš trpezlivo znášať, čokoľvek na teba Boh dopustí. Niektorí ľudia sú veľmi ochotní trpezlivo znášať kríže, ale len také, ktoré sú spojené so slávou, napríklad: padnúť do zajatia vo vojne, trpieť pre náboženstvo, upadnúť do chudoby kvôli súdnym procesom,...

Počúvaj hlas tvojho svedomia!

Nielen zvonka má tvoja vytrvalosť nepriateľov, lež máš ich aj vnútri, v sebe. Svedomie volajú slovom božím, a to plným právom. Kto ešte nepočul vo svojom vnútri jeho hlas? Keď sa chlapec chcel biť, ozval sa v ňom malý, výstražný zvonček: „Nerob to! Nerob to!“ Keď siahol po veci iného,...

O chudobe rehoľníka oproti boháčovi

A čím viac majetku a bohatstva majú, tým väčšmi sú jeho sluhami, lebo viac sa musia oň starať a namáhať. … Na mäkkej posteli sa prevaľujú v noci, majetok a bohatstvo im odoberá spánok. Rehoľník je bez všetkých týchto starostí! Nemusí rozmýšľať, či to príde draho či lacno, či bude dobrý rok či zlý....

Ako uctieva kresťan mučeníkov?

My nestaviame mučeníkom nijaké chrámy, neustanovujeme nijakých kňazov ani obety, ani bohoslužby, lebo nie oni, ale ich Boh je naším Bohom. Uctievame ich pamiatku ako božích ľudí, ktorí až do svojej smrti bojovali za pravdu, aby po premožení falošného a vymysleného náboženstva zostalo zjavným pravé náboženstvo. My svojich mučeníkov...