Pokladnica viery - Christianitas - Strana 6

Pokladnica viery

Rebrík nášho sebapoznania

Keď niekto opravdivo túži vztýčiť rebrík k Bohu, musí začať úvahou o sebe. Pretože každý z nás je dielom aj obrazom Božím; a nám samotným nie je nič bližšie ako my sami. Ten, kto sa na seba dôkladne zvonka pozrie a uváži, čo sa v ňom ukrýva, nájde v akejsi skratke celý svet,...

Pozemský život je dočasný

Uváž, že tu nebudeš naveky. Svet, v ktorom žiješ teraz, jedného dňa opustíš. Z domu, kde prebývaš teraz, jedného dňa odídeš a už sa nevrátiš. Spomeň si, snáď už mnohí iní pred tebou bývali v tej istej izbe, ktorú teraz obývaš ty, spali na tej istej posteli, na ktorej teraz ty odpočívaš a...

Veríme v opravdivého Boha

Hovoria o nás, že neveríme v Boha. Priznávame, že neveríme v tzv. pohanských bohov, ale veríme v opravdivého Boha, ktorý je spravodlivý, láskavý a obdarený cnosťami. Je naším Otcom a nie je v ňom žiadne zlo. Toho uctievame a tomu sa klaniame. Spolu s ním ctíme a klaniame sa...

Choroba zvedavosti

Táto choroba spôsobuje, že zatiaľ čo duša zanedbáva samú seba a ochabuje v sebapozorovaní, je zvedavá ohľadom druhých ľudí. Pretože nepozná samú seba, je vyhodená von, aby pásla svoje zmysly. Tak ako smrť vchádza hriechom do sveta, tak týmito oknami vchádza hriech do mysle. Zvedavý človek sa zaoberá tým, že ich...

Vyliečenie z depresie

Po vyliečení z morbídnej depresie nasleduje zdravé a pokorné osvietenie. Zrazu sa nám zdá, že máme len tri možnosti: diabolskú pýchu, plač alebo smiech. Výroky G. K. Chestertona

Podobnosť hriešnika s diablom

Ktorýsi duchovný učiteľ prirovnáva tých, ktorí nechcú, aby ich napomínali, k diablovi. Tým sa totiž stávajú nenapraviteľnými: kto sa nedá karhať, nechce sa polepšiť. Medzi hriešnikom a diablom je však ten rozdiel, že hriešnik sa môže polepšiť, kým diabol nie. Hriešnik čo by bol aký veľký, pokiaľ žije, môže sa napraviť,...

Archa zmluvy a zázraky, ktoré Boh učinil na potvrdenie Zákona

Boží zákon, ohlásený na Hore ústami anjelov, bol napísaný na dve kamenné dosky a uložený do archy zmluvy, ktorá sa volá aj archou svedectva, lebo mala svedčiť o zmluve Boha s národom. S archou putoval národ na púšti, vedený v noci ohnivým stĺpom a vo dne stĺpom z oblakov....

Nevyhováraj sa na vlastnú povahu!

Nikdy sa neponosuj, že si tak alebo onak náruživý, ohnivý, živý, túžiaci po sláve atď. Skroť len a zapriahni pekne do svojho vlastného koča krvilačné medvede. Náruživosť sama osebe nie je ešte pohromou, iba bezuzdná náruživosť ňou je. Bez veľkých náruživostí nemožno ani veľké veci vykonať, teda bez nich...

O čistote srdca

Neporušené ovocie sa dá ľahko uchovať na slame, na piesku alebo v lístí. Ale načaté, nahryznuté ovocie sa nedá dlhšie uchovať, iba tak, že sa zavarí do cukru alebo medu. Tak aj čistota doposiaľ neporušená, sa dá rôznymi spôsobmi uchrániť, ale už raz načatá, porušená čistota nedá sa chrániť inak,...

Kto v nás bojuje a proti čomu?

Ešte si bol len 5–6-ročný, a už si pociťoval, že sa nepriateľ hlási. Cítil si, že niečo v tebe prebýva, čo by ťa viedlo k zlému. Nejaká olovnica, ktorá ťahá k hlbinám, k bezodnej hĺbke mravného zla. Nejaké strašné dedičstvo, ktoré sa podľa našej viery pokladá za následok dedičného...

Ako a prečo odháňať zmyselné pokušenia

Veľmi dobrý prostriedok je myslieť na umučenie Krista Pána a do Jeho rán sa ukryť. … Iní si zase v takýchto pokušeniach pomáhajú rozpomienkou na smrť podľa rady Mudrca: „Pri všetkých svojich skutkoch pamätaj na posledné svoje veci a na veky nezhrešíš.“ (Sir 7, 40) Iní sa zase rozpamätávajú na Peklo …...

Sťažovanie sa na utrpené krivdy

Nakoľko len možno, nesťažuj sa pred nikým pre utrpenú krivdu, je isté, že ten, kto sa sťažuje, ten sa obyčajne nevyhne hriechu. Sebaláska vidí vždy väčšiu krivdu, ako nastala v skutočnosti. Nikdy sa tiež nežaluj takým osobám, ktoré sú náhlivé a zlomyseľné. … Skutočne trpezlivý sa nesťažuje vo svojej biede, ani...