Pokladnica viery

Sväté prijímanie každý deň

Každodenné sväté prijímanie sa preto nemôže všetkým všeobecne odporúčať, lebo k častému prijímaniu sa vyžaduje dokonalejší duševný stav. Keďže však jednotlivci môžu mať tento dokonalejší duševný stav, nebolo by múdre každého odhovárať od častého sv. prijímania. Treba vopred zvážiť duševný stav každého jednotlivca zvlášť a až potom radiť či odhovárať....

Contra torrentem! – Proti prúdu!

Predstav si hlavného veliteľa počas veľkej vojny, ako za frontom plánuje a rozhoduje o osude státisícov. V istej miestnosti hlavného stanu je zakázaný hlasný rozhovor. Veliteľ sa skláňa nad obrovskými mapami, na ktorých je presne vyznačené každé miesto, prameň a predná stráž. Vo vedľajšej miestnosti je neuveriteľne čulý ruch....

Boh si vyberá slabých, aby ponížil silných

Boh vie premôcť komármi a blchami všetkých cisárov a panovníkov sveta. Takto to robieva a tým je jasnejšie, že všetka česť a sláva patrí Jemu. Preto Boh volí slabé prostriedky a nástroje na veľké veci pri obracaní duší. Cirkevné dejiny spomínajú veľa príkladov obrátenia veľkých hriešnikov, nevercov a kacírov, ktorých mnohí veľmi učení biskupi ani...

Duše malátne a bojazlivé a ich ťažkosti

Duše malátne a bojazlivé sú vo veľkom nebezpečenstve. Považujú všetko za mocného nepriateľa a najradšej si hovejú v pohodlnom pokoji a práve pohodlný pokoj ich nakoniec privádza k lenivosti. Tak ako les napadnutý kôrovcom, sú aj tieto duše napadnuté lenivosťou, malátnosťou a bojazlivosťou. Je preto potrebné ostať bedlivým v...

Čo majú anjeli a ľudia spoločné?

Je zrejmé, že sa nemožno uchádzať o priazeň dobrých bohov, čiže anjelov, prostredníctvom démonov. Môžeme mať však dobrú vôľu, tak ako majú anjeli, a tou sa klaňať Bohu. Skutočnosť, že anjeli nemajú telo, kým my máme, nie je prekážkou, aby sme sa s nimi zjednotili v službe božej. Stačí,...

Kto chce spasiť duše, musí mať plnosť milostí

Apoštolská duša musí byť najskôr sama prežiarená svetlom a rozpálená láskou, aby mohla ožiariť a zahriať iné duše. „Čo sme videli svojimi očami, čo sme prezreli a ruky naše ohmatali, to vám zvestujeme.“ Z toho môžeme odvodiť túto zásadu: činnosť musí vychádzať zo života vnútorného, prinášať vnútorný život navonok a v ňom navonok pokračovať a to...

Spása vlastnej duše je prvoradá

Boh chce, aby sme milovali blížneho ako seba, nie však viac než seba, to znamená, nikdy na škodu vlastnej duše. Prakticky to znamená toto: viac starostlivosti musíme venovať vlastnej duši než duši blížneho, pretože naša horlivosť musí byť vedená láskou a prima sibi caritas je teologická zásada… Nie je múdry...

Obeta Sv. omše

Ešte som ti nepovedal o slnku duchovných cvičení, o najsvätejšej, najbožskejšej obete, o Sv. omši. Ona je stredom kresťanského náboženstva, ona je srdcom a dušou nábožnosti, zbožnosti, nevysloviteľné tajomstvo. Skrýva v sebe nesmierne more Božej lásky, v nej sa nám dáva skutočne Boh, ktorý nám udeľuje v hojnej miere svoju milosť… Snaž sa všemožne, aby si...

Nauč sa povedať „nie“!

Bez umenia povedať slovko „nie!“ niet charakterného mladíka. Ak sa v tebe rozbúria pudové túžby a náruživosti, keď vplyvom jednej urážky vrie v tebe ohnivá láva hnevlivých plánov a už-už chce vybuchnúť krátermi tvojich úst, keď ťa zvádzajú pokušenia k hriechu, – či vieš vtedy dupnúť a vysloviť toto...

Uštipačné žarty

Osobitne treba podotknúť, že najmä pred uštipačnými žartami sa máme chrániť, lebo také bývajú pichľavé a rania druhého. Obyčajne sa týkajú stavu alebo rozumu alebo slabých vlôh druhého, alebo niektorej jeho chyby. Tieto žarty sú oveľa horšie, … lebo tým viac škodia, čím väčší smiech vyvolávajú. Takto sa lepšie vryjú...

O lenivosti

Lenivosť je ako nejaký jed, ktorý rozožiera človeka a otravuje jeho srdce. Lenivosť oslepuje rozum – kto podľahne lenivosti a nečinnosti, dostáva sa do nebezpečenstva, že sa bude môcť už len s ťažkosťami napraviť. Lenivosť prináša so sebou otáľanie a reťaz váhaní sťahuje človeka na samé dno. Proti lenivosti...

Ktoré osobitné Božie dobrodenia požívali nasledovníci pravdy?

Z dobrodení, ktoré sme spomínali a ktoré Boh uštedruje dobrým aj zlým, sa dokazuje jeho veľká a zvláštna láskavosť. Hoci nestačíme ďakovať za to, že žijeme, že vidíme nebo a zem, že máme pamäť a rozum, ktorým hľadáme Stvoriteľa všetkých vecí, predsa nás neopustil, zaťažených hriechmi, odvrátených od jeho...