Pokladnica viery

O spupnosti

Zabúda na cieľ a názor na seba prijíma od druhých. On, ktorý vo všetkom ostatnom verí viac sebe, v posudzovaní seba samého verí skôr ostatným, a v hĺbke svojej duše je presvedčený, že je svätejší než ostatní. Keď je pochválený, spupne to pripisuje nie neznalosti, alebo dobrej vôli chváliaceho, ale svojim zásluhám....

Boh je všemohúci a nanajvýš dobrý

Na vlastnosti božej moci sa pýtame najmä slovami: Čo môže Boh učiniť? Či sa Boh stará o nás a o všetko svoje tvorstvo? a) Boh silou svojej vôle môže učiniť všetko, čo len chce: on je všemohúci. O všemohúcnosti Boha sa dozvedáme zo slov Pána Ježiša: „U Boha je...

Spása duše je ťažký boj

Večná spása duše nie je vec ľahká, ale ťažká a to veľmi ťažká. Máme neskrotné telo, ktoré nás láka, aby sme dopriali svojim zmyslom, čo sa im zachce. Máme mnoho nepriateľov na svete, v Pekle, ale aj v sebe samých, ktorí nás zvádzajú na zlé. Boh nás svojou milosťou samozrejme...

O chvastúnstve

Taký človek lačnie a smädí po poslucháčoch, pred ktorými by sa mohol chváliť svojou márnosťou, pred ktorými by vylieval všetko čo si myslí, pred ktorými by ukázal, aký je veľký a dobrý. Poučiť môže, ale nechce. Nestará sa o to, aby poučenie dával alebo dostával o tom, čo sám nevie, ale...

Pokrok je prozreteľnosť bez Boha

Pokrok je prozreteľnosť bez Boha. Je to taká zvláštna teória, že všetko je založené na náhode, ale len náhodou všetko dopadne vždy dobre. Tento ateistický optimizmus je založený na predstave nekonečného reťazca zázračných náhod, omnoho zázračnejších, než sú skutočné zázraky. Výroky G. K. Chestertona

Boh je netelesná bytosť

Vieme to zo slov Pána Ježiša, ktorý pri studni Jakubovej žene Samaritánke vyhlásil: „Boh je duch, a tí, ktorí sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a v pravde“ (Jn 4, 24). Boh je teda bytosť netelesná, nehmotná, ktorá má najdokonalejší rozum a najdokonalejšiu vôľu. Boha si...

Povzbudenie duše k pokore

Preto, duša moja, ak si múdra, sadaj si vždy na posledné miesto; nekradni pre seba slávu Božiu, ani v malom, ani vo veľkom; zostúp do svojho nič, ktoré jediné ti patrí, a ani celý svet ťa nebude môcť pozdvihnúť do pýchy. Keďže drahocenná cnosť pravej pokory už skoro vymizla,...

Spása je najdôležitejšia

Nezáleží na tom, či človek tu na Zemi žije v chudobe a zabudnutí, v chorobe a opovrhnutí, len nech raz zomrie v milosti Božej a bude spasený. Aj keby bol čo ako skúšaný a sužovaný tými najväčšími trápeniami, ak ich znáša trpezlivo, bude jeho sláva v Nebi tým väčšia. Naopak, aký prospech bude mať ten,...

Nesmrteľnosť vďaka plneniu Božích prikázaní

Ako nás Boh stvoril, pretože sme predtým neboli, tak tiež usudzujeme, že získame nesmrteľnosť v jeho blízkosti, ak sa rozhodneme plniť všetko, čo nám prikázal a čo sa mu páči. Že existujeme, to nebolo v našej moci, ale tým, že nás vedie k tomu, aby sme duševnými schopnosťami, ktoré...

Vyhýbanie sa smútku nevhodnou veselosťou

Pyšným ľuďom je vlastné stále dychtiť po veselosti a vyhýbať sa smútku, podľa toho výroku: „Srdce hlupáka je tam, kde je veselosť.“ Taký človek nepremýšľa o ničom inom, ako o tom, čo sa mu páči a nevšíma si, či je to dovolené. Nie je už schopný premôcť smiech ani zastrieť svoju nevhodnú...

Boh je čistý duch

Vieme to zo slov Pána Ježiša, ktorý pri studni Jakubovej žene Samaritánke vyhlásil: „Boh je duch, a tí, ktorí sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a v pravde.“(Jn 4, 24.) Boh je teda bytosť netelesná, nehmotná, ktorá má najdokonalejší rozum a najdokonalejšiu vôľu. Boha si preto...

Povzbudenie k pokore

Preto, duša moja, ak si múdra, usadaj vždy na posledné miesto; nekradni pre seba slávu Božiu, ani v malom, ani vo veľkom; zostúp do svojho nič, ktoré ti jediné patrí, a ani celý svet ta nebude môcť pozdvihnúť do pýchy. Keďže drahocenná cnosť pravej pokory už skoro vymizla, a nenachádzala sa ani...