Pokladnica viery - Christianitas - Strana 3

Pokladnica viery

O večnom ohni v pekle

Niektorí sa divia, ako je to možné, že v pekle po celé veky sa oheň ani nestravuje, ani telá nešťastníkov po celú večnosť nezhoria. To by bolo možné považovať nielen za pozoruhodné, ale aj za nemožné, keby nebolo všemohúceho a večného Boha, ktorý tento oheň udržuje v ustavičnej činnosti, takže nikdy...

Sviatosť pokánia založil Kristus

Kto hovorí, že v katolíckej Cirkvi nie je pokánie opradivo a vlastne sviatosť, ktorú založil Kristus, náš Pán, aby veriaci kedykoľvek po krste, keď upadnú do hriechu, zmierili sa s Bohom, nech je exkomunikovaný! Neuner a Ross – Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria, Tridentský koncil

V čom môžeme vidieť diaľku moci Božej?

Diaľku moci Božej vidíme práve v tom, že Boh so všetkým, čo stvoril, tiež naďalej spolupracuje a touto spoluprácou sa neunavuje, ani nikdy neunaví; pretože táto Božia moc sa nemôže nijako ani zmenšiť, ani zväčšiť, ani oslabiť, ani oslabiť, ani zlomiť, pretože je spojená s pravou večnosťou pravého božstva,...

O povinnostiach anjelov

Týchto povinností je pätoro. Prvou je ustavičné spievanie chvál a hymnov Bohu. Druhou povinnosťou anjelov je prednášať Bohu modlitby smrteľníkov a svojím príhovorom ich odporúčať. Tretia služba anjelov spočíva v tom, že sú posielaní ako vyslanci, aby oznamovali, čo chce oznámiť Boh. Štvrtou úlohou anjelov je ochrana ľudí, či...

Kristus je celý a úplný v každej čiastke Eucharistie

Kto popiera, že v úctyhodnej sviatosti Eucharistie, každá podoba a každá čiastka ktorejkoľvek podoby po rozdelení podôb obsahuje celého Krista, nech je exkomunikovaný! Neuner a Ross – Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria, Tridentský koncil

O inteligencii a múdrosti anjelov

Človek alebo ľudský duch chápe len veľmi prácne, pretože poznáva prostredníctvom zmyslov, tvoriac si úsudky len z následkov k príčinám a od príčin k následkom, takže často uviazne v neistote, často sa žalostne mýli a málokedy sa dopracováva istého poznania. Anjel však vidí veci jedným vhľadom a príčiny aj následky postrehne naraz, preniká nielen k...

Kristus v Eucharistii je celý a úplný

Kto hovorí, ž Kristus podávaný v Eucharistii sa požíva iba duchovne a nie aj sviatostne a skutočne, nech je exkomunikovaný! Neuner a Ross – Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria, Tridentský koncil

Duša človeka a duša zvieracia

Duše zvierat sú hmotné a zaberajú rozsah tela, takže časť je v časti a celá v celku. Ale duša ľudská, ktorá je duchom nedeliteľným, pozoruhodne je celá v celom, aj celá v jednotlivých častiach; a aj keď zapĺňa celé telo, predsa v tele nezastáva miesto; a keď telo rastie, duša...

Ľudská duša nie je v ľudskom tele za trest

Kto hovorí, že ľudské duše predtým, ako v nebeskom príbytku zhrešili a preto boli uvrhnuté do ľudských tiel na Zemi, ako to učil Priscilián, nech je exkomunikovaný! Neuner a Ross – Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria, Synoda v Brage 561

Smrť je vnímaná ako niečo desivé

Naša vzdelaná trieda podľa starého ohavného a pohanského zvyku považuje smrť za niečo tak desivé, že sa o nej nesmie ani hovoriť, takže sa stala súkromným tajomstvom ako nejaké skrývané fyzické znetvorenie. Naši chudobní naopak zo súkromnej bolestnej straty robia verejné divadlo. Majú pravdu – držia sa psychologickej intuície všetkých pohrebných...

Pravé učenie o krste sa nachádza v katolíckej Cirkvi

Kto verí, že v rímskej Cirkvi, ktorá je matkou a učiteľkou všetkých cirkví, sa nenachádza pravé učenie o sviatosti krstu, nech je exkomunikovaný. Neuner a Ross – Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria, Tridentský koncil

Svet údajne nepotrebuje zbožnosť

„Svet nepotrebuje zbožnosť,“ hovorí pán Blatchford, „svet potrebuje mydlo a socializmus.“ Zbožnosť je jedna z najrozšírenejších ľudských cností, zatiaľ čo mydlo a socializmus sú len dva koníčky vyššej strednej vrstvy. Výroky G. K. Chestertona
Najčítanejšie z Pokladnica viery