Cirkev - Christianitas - Strana 4

Cirkev

Michael O’Brien: O Antikristovi

Michael O’Brien

Naše časy vykazujú isté unikátne znaky, ktoré sa stávajú pochopiteľné len skrze svetlo vízií prorokov Daniela, Izaiáša, Ezechiela, Sofonijáša, Malachiáša a skrze eschatologické pasáže Nového zákona, kde sú najdôležitejšími...

Kresťanstvo bez Boha?

Ján P. Strumilowski, OCist.

Svätý Ján Pavol II. opakovane zdôrazňoval, že jednou z najväčších duchovných chorôb našej doby je žiť tak, akoby Boh neexistoval. Svet totiž čoraz viac a nástojčivejšie propaguje ateistický spôsob...

Arcibiskup Bezák o transgender ľuďoch: „Neriešme v akom tele chodia, ale akú majú auru“

Mária Magotsová

Podľa emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka katolícka Cirkev nemá jasno v téme transgender ľudí. Prelát tvrdí, že ich máme hodnotiť podľa toho, akú vyžarujú auru… To, že samotný pojem „aura“...

Ruská pravoslávna cirkev ako najväčšia prekážka obráteniu Ruska?

Mikuláš Hučko

Pápež František v bolestivej vojnovej situácii na Ukrajine príjemne prekvapil aktom zasvätenia Ruska a Ukrajiny 25. marca 2022. Málokto si však uvedomuje, prečo to zasvätenie presne podľa požiadaviek Panny Márie (teda menovite...

Katholikentag v Nemecku: Eucharistia pre moslimov a protestantov; ekológia a homosexuáli v centre

Paweł Chmielewski

Obraz katolíckej Cirkvi v Nemecku, ktorý vyplynul z práve skončeného Katholikentagu, je skutočne žalostný. Namiesto Ježiša Krista sa hovorí o ekológii a sociálnej diverzite; namiesto svätosti sa hovorí o...

Protokolárny odev kléru, IV. časť – „Hlava“

Karol Gazdík

predchádzajúce časti:Protokolárny odev kléru, I. časť – Úvod a „Každý deň“Protokolárny odev kléru, II. časť – „Chórová lavica“Protokolárny odev kléru, III. časť – „Princ Cirkvi“ *** Prvou najznámejšou pokrývkou...

Homoheréza v Cirkvi vedie k schizme. Pojem schizmy je však čoraz hmlistejší a nejasnejší…

Mikuláš Hučko

Od začiatku nemeckej Synodálnej cesty sa nad Cirkvou ako prízrak vznáša slovo „schizma“. Nemeckí biskupi (a nielen oni) celkom otvorene hlásajú veci, ktoré ešte pred nedávnom boli nemysliteľné počuť...

Trest pre kardinála Zena

Piotr Włoczyk

Čínski komunisti sa rozhodli začať otvorenú vojnu s nepoddajným kardinálom Josephom Zenom. Zmení Vatikán v dôsledku toho svoju politiku voči Pekingu? Obvinenia, ktoré voči kardinálovi Zenovi vzniesli čínske bezpečnostné...

Protokolárny odev kléru, III. časť – „Princ Cirkvi“

Karol Gazdík

predchádzajúce časti:Protokolárny odev kléru, I. časť – Úvod a „Každý deň“Protokolárny odev kléru, II. časť – „Chórová lavica“ *** Vrcholom chórového kňazského šatu, ktorý sme rozoberali v minulej časti, je...

Niekoľko úvah na margo knihy rozhovorov: Christus vincit. Kristus víťazí nad temnotou veku. Mons. Athanasius Schneider v rozhovore s Diane Montagnaovou

Beáta Katrebová Blehová

„Vaša reč nech je: Áno – áno, nie – nie. Čo je navyše, pochádza od zlého.“(Evanjelium podľa Matúša 5,37) Vyznačovať sa jasnosťou, zrozumiteľnosťou a jednoznačnosťou v reči v dnešných časoch politickej korektnosti...

Katolícke hnutie odporu v nacistickom Nemecku

Karol Dučák

Katolícka Cirkev bola a dodnes je vďačným terčom útokov zo strany širokého spektra jej nepriateľov. Týka sa to aj vývoja katolíckej Cirkvi v Nemecku pred nástupom Hitlera k moci a aj...

Slawomir Olejniczak: „Žiaľ, bludy Ruska sa rozšírili po celom svete natoľko, že „nezmiznú“ len tak ľahko“ alebo zasvätenie Ruska a Fatima je hrou o večnosť

Žiaľ, nerobím si ilúzie, bludy Ruska sa rozšírili po celom svete do takej miery, že „nezmiznú“ len tak ľahko – hovorí Slawomir Olejniczak, predseda Združenia kresťanskej kultúry Piotra Skargu....

Protokolárny odev kléru, II. časť – „Chórová lavica“

Karol Gazdík

predchádzajúca časť:Protokolárny odev kléru, I. časť – Úvod a „Každý deň“ *** Táto časť, s názvom „Chórová lavica“, odkazuje na chórový odev. Ten sa totiž pôvodne nosil v chóre,...

Pred 105 rokmi sa vo Fatime zjavila Panna Mária. Prečo je jej odkaz stále aktuálny?

Mária Magotsová

V nedeľu, 13. mája 1917, sa vybrali traja malí pastierikovia, Lucia (10 r.), František (9 r.) a Hyacinta (7 r.), pásť svoje ovečky do Cova da Iria, kde sa stali...

Štyri typy katolíkov, 4. časť: Vyhýbavý katolík – katolík, podľa ktorého problémy sú inde

Tommaso Scandroglio

Štyri typy katolíkov. V skutočnosti je ich oveľa viac, ale taliansky publicista Tommaso Scandroglio sa rozhodol, že si na mušku vezme štyri: tieňového katolíka, otáľavého katolíka, „dospelého“ katolíka a...

Biskup Schneider v Trnave: „Prijímanie na ruku je najväčšia rana Cirkvi súčasnosti!“

Matej Gavlák

Pri príležitosti vydania knihy otca biskupa Athanasia Schneidera s názvom Christus Vincit v slovenčine (Spolok latinskej omše, 2022) navštívil významný kazašský s nemeckými koreňmi mesto Trnava, kde sa v...

Blahoslavená Osanna Kotorská – latinská Srbka verná pápežovi

Lucia Laudoniu

Pingit cum gladio, maľuje mečom, hovorievali starí Rimania, keď v ovzduší zavetrili hrozbu. Hrozba schizmy je pasca zakrytá našuchoreným lístím, ktoré sa tvári ako bezpečná cesta. Je to hrdzavý,...

Ekumenické vzťahy medzi Svätou stolicou a Moskovským patriarchátom v kríze. Pravý mier prichádza len z ohlasovania evanjelia

Riccardo Cascioli

Ekumenické vzťahy medzi Svätou stolicou a Moskovským patriarchátom sa dostali do krízy v dôsledku vojny na Ukrajine: „Je to zlyhanie ekumenizmu založeného na stretnutiach a na snahe urovnávať rozdiely....

LGBT, pápež a heréza. Biskupi už nemôžu mlčať!

Paweł Chmielewski

Vstúpia do Božieho kráľovstva muži, ktorí spolu pohlavne obcujú? Nie, hovorí Sv. písmo. Áno, hovorí mnoho biskupov, a pápež – všetko tomu nasvedčuje – súhlasne prikyvuje hlavou. V tejto...

„Nie, nechcem sa vrátiť do 50. rokov minulého storočia“ – vyznanie amerického tradičného katolíka

Robert B. Greving

Je frustrujúce byť obvinený zo správnej veci z nesprávneho dôvodu. Napríklad moja manželka ma často kritizuje, že som neporiadny (čo som, najmä v porovnaní s ňou); napriek tomu ma...

Blahoslavený Rosario Livatino, príklad viery húževnatého sudcu bojujúceho proti mafiánom

Pred rokom, 9. mája 2021, bol v Agrigente blahorečený Boží služobník Rosario Angelo Livatino, mladý sudca, zavraždený mafiánmi 21. septembra 1990 vo veku tridsaťosem rokov. Článok o jeho živote sme priniesli...

Štyri typy katolíkov, 3. časť: „Dospelý“ katolík – katolík len podľa mena

Tommaso Scandroglio

Štyri typy katolíkov. V skutočnosti je ich oveľa viac, ale taliansky publicista Tommaso Scandroglio sa rozhodol, že si na mušku vezme štyri: tieňového katolíka, otáľavého katolíka, „dospelého“ katolíka a...

Protokolárny odev kléru, I. časť – Úvod a „Každý deň“

Karol Gazdík

V nasledujúcej sérii piatich článkov, ktoré budú počnúc týmto prvým, vychádzať na portáli Christianitas.sk s názvami „Každý deň“, „Chórová lavica“, „Princ cirkvi“, „Hlava“ a „Nástupca kniežaťa apoštolov“ by som...

Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci – nebeský program záchrany hriešneho ľudstva

Anna Nowogrodzka-Patryarchová

25. marca 2022, na sviatok Zvestovania Pána, pápež František zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Počas kajúcej bohoslužby v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne zazneli slová, na...

Štyri typy katolíkov, 2. časť: Otáľavý katolík – majster ničnerobenia, vyhovárajúci sa, že práve teraz nie je tá vhodná chvíľa

Tommaso Scandroglio

Štyri typy katolíkov. V skutočnosti je ich oveľa viac, ale taliansky publicista Tommaso Scandroglio sa rozhodol, že si na mušku vezme štyri: tieňového katolíka, otáľavého katolíka, „dospelého“ katolíka a...

Viera v osobný posmrtný súd, ako základný zdroj autonómie jednotlivca v kresťanskej spoločnosti

Branislav Michalka

Léon Bloy pred svojou smrťou, v poslednom zo svojich denníkov, ktorý príznačne nazval Brána pokorných, nakoniec dospel k tomuto záveru: „Na konci človek pochopí, že každý je na svete...

Štyri typy katolíkov, 1. časť: Tieňový katolík – obeť dominantnej kultúry

Tommaso Scandroglio

Štyri typy katolíkov. V skutočnosti je ich oveľa viac, ale taliansky publicista Tommaso Scandroglio sa rozhodol, že si na mušku vezme štyri: tieňového katolíka, otáľavého katolíka, „dospelého“ katolíka a...

Prečo je odpor 74 biskupov taký dôležitý? A prečo ho nemožno zastaviť?

Krystian Kratiuk

Pred Veľkou nocou podpísalo 74 biskupov z rôznych častí sveta „Bratský otvorený list našim bratom biskupom v Nemecku“. Jeho signatári upozorňujú na bludy, do ktorých upadá nemecká Synodálna cesta,...

Prehodnotenie „Prímeria z roku 68“

Darrick Taylor

Pred dvadsiatimi rokmi spisovateľ George Weigel prišiel s novým výrazom „Prímerie roku 1968“, ktorým charakterizoval situáciu vzniknutú v dôsledku verejného nesúhlasu s encyklikou Pavla VI. Humanae Vitae, ktorá opätovne potvrdzovala...

„Čo je Božie…, čo je cisárovo“ alebo o politickej teológii, moci a obrodení národov

Agnieszka Stelmachová

„Ani vojenská sila štátu, ani diktatúra šable nemôžu dať dostatočný impulz na obrodu Európy, ale mohla by to dokázať iba veľká náboženská premena,“ napísal významný ultramontanista 19. storočia Juan...