Kardinál Ruini odmieta svätenie žien a zrušenie celibátu


22. februára 2021
  Krátke správy - Cirkev

V rozhovore pre denník Corriere della Sera, sa bývalý predseda Talianskej biskupskej konferencie, kardinál Camillo Ruini, vyjadril odmietavo k tzv. sväteniu žien a zrušeniu kňazského celibátu. Rozhovor sa uskutočnil pri príležitosti jeho 90. narodenín.

Na otázku, aká je súčasná situácia katolíckej Cirkvi v Taliansku, odpovedal: „Bohužiaľ, určité zhoršenie je nepopierateľné. Má to mnoho príčin. Tou hlavnou sú sily sekularizácie, respektíve odkresťančenia, ktoré pohlcujú západnú spoločnosť a šíria sa aj mimo Európu, napríklad do Latinskej Ameriky. Nesmieme sa však vzdať a tým menej zúfať. Musíme trvať na evanjelizácii a zaujať jasný, odvážny a realistický postoj k problémom, ktoré sa týkajú ľudí. V prvom rade musíme mať dôveru v Pána, ktorý neopúšťa svoj ľud.“

Zároveň dôrazne odmietol zrušenie povinného kňazského celibátu alebo možnosť svätenia žien. Pripustil, že pokles povolaní je vážnou skutočnosťou, ktorý môže mať zničujúce následky na prenikanie viery do spoločnosti, ale dodal: „Je však ilúziou myslieť si, že to môžeme napraviť zrušením príkazu celibátu alebo sprístupnením kňazstva ženám, pretože sa to praktizuje už dlho v protestantských cirkvách a situácia je tam ešte horšia ako u nás. Cesta k obrodeniu povolaní vedie cez modlitbu a pastoráciu mladých ľudí a rodín, aby povolanie syna ku kňazstvu nebolo pre nich nešťastím, ale darom od Boha.“

Zároveň protestoval proti spájaniu problému sexuálneho zneužívania maloletých s celibátom, pričom poukázal na to, že trestné činy tohto druhu sú páchané hlavne v necelibátnom prostredí.

Na otázku korupčných škandálov, ovplyvňujúcich Vatikán, kardinál Ruini zdôraznil, že „konečné víťazstvo nad hriechom a najmä nad veľkým zlom, ktorým je korupcia, nie je možné na tomto svete dosiahnuť, ako nám jasne povedal sám Ježiš.

Kardinálom potvrdenú krízu v Cirkvi nedokumentuje nič lepšie, ako práve to, že sa kardinál a bývalý predseda biskupskej konferencie musí vôbec k téme svätenia žien vyjadrovať. Kam sa až Cirkev posunula, keď sa podobné otázky stali jej bežnou súčasťou, o tom dnes už pochybuje len málokto. To, že je to navyše značným počtom veriacich, najmä ženského pohlavia, prijímané ako nádejný stav, svedčí tiež o tom, aká budúcnosť sa momentálne pred Cirkvou črtá. Keďže, ako dosvedčuje aj kardinál Ruini, ženské pastorky a funkcionárky v protestantských cirkvách nijako nezlepšili úpadok týchto heretických združení, je zbytočné sa domnievať, že primárnym popudom niektorých žien, v snahe stať sa „kňažkami“, je túžba zachrániť Cirkev od úpadku. Skôr je tu snaha po väčšej sebarealizácii a splnení si dávneho sna, postaviť sa v Cirkvi na úroveň mužov.

Na lokálnej úrovni sa už feminizácia Cirkvi aj bez tzv. svätenia žien prejavuje v plnej sile: kostoly vyprázdnené od mužov, sentimentalizmus, prenášanie ženských škriepok do farského života, klebety a ohováranie, vytváranie rôznych partikulárnych klík vo farnosti, infantilizmus a pod.

A aký bude pravdepodobne konečný stav, ak bude Cirkev pokračovať v nastúpenom trende? Ako povedala nedávno jedna protestantská „biskupka“ vo Švédsku, ktorá uviedla, že neustále dostáva otázky od žien, kde sú muži. Priznala, že im musí odpovedať: neviem, odišli.

BM

Zdroj: KAI, zdroj tit. obrázka

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!