Kardinál Pell: Vojna proti kresťanstvu je skutočná, som jej súčasťou - Christianitas

Kardinál Pell: Vojna proti kresťanstvu je skutočná, som jej súčasťou

pch24.pl
15. apríla 2020
  Spoločnosť  

„Kultúrno-náboženská vojna proti kresťanstvu je skutočná. Existuje systematická ofenzíva s cieľom odstrániť židovsko-kresťanské základy v takých oblastiach ako život, manželstvo či sexualita. Nepriatelia Cirkvi sú v ofenzíve a ja som sa stal súčasťou tejto vojny,“ uviedol pre stanicu Sky News nepravdivo obvinený kardinál George Pell, ktorého pred niekoľkými dňami oslobodili a prepustili z väzenia.

Na základe rozhodnutia austrálskeho Najvyššieho súdu bol kardinál Pell prepustený z väzenia, pretože sa ukázalo, že jeho obvinenia zo sexuálneho zneužívania maloletých sú nepravdivé a vykonštruované. Kardinál Pell však strávil 405 dní vo väzení, pretože sudcovia, ktorí ho odsúdili, odmietli jeho odvolanie ako bezprecedentné. Napriek tomu, že celý proces voči kardinálovi Pellovi bol zmanipulovaný a postavený na nepravdivých dôkazoch. Interview s kardinálom Pellom urobil  Andrew Bolt z austrálskej spoločnosti Sky News.

Kardinál Pell uviedol, že najhorším momentom v celom procese bolo odmietnutie jeho odvolania, dôkazy, ktoré v odvolaní kardinál Pell uviedol, sudcovia neakceptovali. Takisto uviedol, že financovanie jeho mimoriadne nákladnej obhajoby je výsledkom finančnej pomoci „mnohých úžasných a veľkorysých ľudí“, ktorí obhajobu kardinála Pella financovali. Austrálska katolícka cirkev na obranu svojho kardinála neposkytla žiadne finančné prostriedky.

Kardinál Pell uviedol, že vo väzení sa nikdy necítil opustený. Vedel že je nevinný a Božej prítomnosti a lásky ho ani austrálski sudcovia a prokurátor nedokázali zbaviť. Bolo mu však veľmi ľúto jeho rodiny a blízkych, ktorí si museli prejsť mediálnym peklom, zinscenovaným antiklerikálnymi novinármi. Kardinál uviedol, že počas svojho uväznenia udržiaval rutinný denný rozvrh. Neprestával sa modliť, vstával v určenú hodinu, jedol vyváženú stravu, cvičil každý deň a v noci sa pokúšal spať. Takisto mal čas písať a čítať, veľa priateľov mu posielalo knihy a články, na ktoré reagoval a odpovedal. Modlitba mu bola oporou a svoje väzenie vnímal ako čas odlúčenia a vzdania sa časti osobných slobôd. Proces vzdania sa časti osobných slobôd však poznajú všetci mnísi, ktorí vstupujú do kláštora, na rozdiel od prísnych kongregácií, mohol mať kardinál vo svojej cele bežiaci pás a takisto televíziu.

Kardinál Pell takisto uviedol, že necíti nenávisť voči prokurátorovi, ktorý celý zinscenovaný proces riadil. Kardinál Pell uviedol, že nemá potuchy, čo prokurátora motivovalo, nevylučuje ani možnosť, že bol bábkou v cudzích rukách.

Celý proces voči kardinálovi Pellovi pripomínal monsterprocesy v hitlerovskom Nemecku či stalinskom Rusku a vrhá veľmi negatívne svetlo na austrálsku justíciu. Ukázalo sa, že austrálska polícia vo Victorii zriadila špeciálnu jednotku, tá hľadala ľudí, ktorých kardinál mohol zneužiť, pretože boli presvedčení, že kardinál musel nejakých chlapcov obťažovať. Niekto zafinancoval nákladnú kampaň v médiách a televízií, ktorá bombardovala ľudí žiadosťami o informácie o kardinálovej pedofílii. Našli 9 ľudí, ktorí predložili 26 obvinení, všetky boli ale aj políciou považované ako úplne nevierohodné, no prokurátor tieto obvinenia prevzal.

Kardinál Pell uviedol, že bol prekvapený nízkou úrovňou dôkazov, ktoré prokurátor prevzal a ktoré v procese voči nemu použil. Išlo v niektorých prípadoch dokonca  o absurdné, nelogické a vzájomne sa vylučujúce obvinenia. Pravda však prokurátora nezaujímala, podobne ako pravda nezaujímala prokurátorov v hitlerovskom či stalinskom Rusku. Neuveriteľné obvinenia sa prezentovali ako dôkazy, celý súdny proces mediálne ovplyvňovala aj austrálska spoločnosť Australian Broadcast Corporation (ABC), ktorá viedla systematickú nenávistnú kampaň voči kardinálovi Pellovi. Jeden z novinárov spoločnosti dokonca napísal knihu „o víťaznom love na kňaza„, ktorá sa svojou mentálnou úrovňou vyrovná pamfletom hitlerovskej či stalinskej žurnalistiky.

Kardinál Pell zdôraznil, že  cieľavedomá vojna proti kresťanstvu je skutočnosťou. Nepriatelia Cirkvi používajú všetky možné zbrane, vrátane klamstiev, dezinformácii, mediálneho lynčovania. Nepriatelia Cirkvi kresťanov nenávidia a existujú systematické želanie odstrániť žido-kresťanské tradície ako manželstvo, život, sexualita, morálne hodnoty, zo života spoločnosti. Nepriatelia Cirkvi sa neštítia žiadnych aktivít, nerobí im problém uskutočniť vykonštruované monsterprocesy, len aby odstránili nepohodlných jedincov, ktorí bránia presadzovaniu nimi presadzovaných hodnôt do života spoločnosti. Systematicky sa zneužíva sloboda prejavu pribúdajú nenávistné útoky voči kresťanom vo verejnoprávnom mediálnom priestore, napriek tomu, že kresťania zo svojich daní financujú existenciu verejnoprávnych médií.

V interview s kardinálom Pellom zaznela aj otázka, či obvinenia z pedofílie nemohli súvisieť aj s auditom kardinála Pella vo Vatikánskej banke, kde mohol kardinál Pell svojou  činnosťou ohroziť niektoré z mocenských skupín v pozadí. Kardinál Pell uviedol, že nemá žiadne dôkazy na potvrdenie podobných obvinení.

Na záver kardinál Pell uviedol, že jeho katolícka viera mu pomohla prežiť celé nepríjemné obdobie, ktoré prežil. „Ak sa nemôžete modliť, keď máte problémy, tak vtedy je vaša viera veľmi slabá.“ Kardinál Pell uviedol, že ponúkol všetky svoje utrpenia a modlitby Bohu a takisto uviedol, že mu pomohla aj modlitba tisícov ľudí, ktorí sa za neho neustále modlili.

Boh človeka nikdy neopustí, to len ľudia na svoju škodu niekedy opúšťajú Boha. Náš Pán Ježiš Kristus nám na sebe ukázal, že zmysel môžeme nájsť aj v najťažšom utrpení a naše utrpenie sa môže stať silnou zbraňou v boji proti zlu a úkladom diabla.

Kardinál Pell otvorene hovorí o vojne proti Cirkvi, ktorú vedie diabol, v tejto vojne bojujú v jednom šíku všetci verní kresťania, vyzbrojení podľa slov Apoštola svätého Pavla v liste Efezanom (Ef 6,10-18): 10 Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. 12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! 14 Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! 16 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!